Uppgifter

upload pictures to flickrVill du vara säker på att du gjort alla uppgifter? Här får du en checklista.

 1. Presentera en kurskamrat.
 2. Rekommendera något.
 3. Referat (olika övningar och ett prov).
 4. Debattartikel med bild (olika övningar och ett prov, glöm inte kamratresponsen).
 5. Bilduppgift (Malmömässa eller Naturvet).
 6. Marknadsföringsuppgift alt uppsatstävling.
 7. Språkvetenskapsredovisning med PPt.
 8. Skriva text om vad vi kan göra för att förbättra världen.
 9. Analys av tal (gruppredovisning)
 10. Författar-/bokpresentation
 11. Presentera en text eller bild ur nationella provets texthäfte, analysera den och koppla den till temat ”värderingar”. Ge respons på en kurskamrats text.
 12. Nationellt prov: ett tal på 5 minuter och en skriftlig uppgift (fre 23/11 2012) kring ”värderingar”.
 13. Litteraturvetenskap: kunna några viktiga epoker, genrer, författarskap och verk. Kunna se likheter och skillnader mellan olika typer av texter och kunna koppla det vi läser om till egna erfarenheter och åsikter.

 

Ibland kommer jag att be dig att skicka din text till Urkund för granskning. Då ska du skicka ditt arbete i form av en bifogad fil till adressen charlotta.wasteson.og@analys.urkund.se.

Andra uppgifter som kan komma:

Redovisa fördjupningsuppgift under temat ”Språkvetenskap”skriftligt i form av en PowerPoint och muntligt för kurskamraterna. Även ställa frågor till dem (gör dem aktiva).

Test på termer, epoker, viktiga personer, författare och verk: antiken till franskklassicismen. Mer ingående om 1700-talet och framåt.

Ge ingående respons till minst en kurskamrat på hans eller hennes text. Bearbeta texten efter den respons du fått från kurskamraten och läraren och sedan publicera texten på blogggen Elever & lärare tipsar & diskuterar.

Läsa en klassiker och skriva en loggbok kring läsningen av den.

Redovisa en klassiker med text, bild och ljud (/film). Målgruppen är en intresserad allmänhet och syftet är att de ska lära sig mer om några av våra mest kända klassiska romaner.

Leave a Comment

Hoppa till verktygsfältet