Archive for uppgift

Ordförrådet

Att ha ett rikt språk, med många olika ord och sätt att uttrycka sig på, tror jag ger självförtroende. Dessutom kan man variera sig mer och beskriva bättre. På så vis kan man i sin tur producera bättre texter och bättre tal och lättare förmedla det man vill ha sagt och få omgivningen med sig. […]

Comments off

Övning inför det nationella provet

Välj ut en text eller bild ur häftet som du tycker passar in på temat ”värderingar” och skriv om den. Följande saker ska finnas med i din text: Presentera det material som du har valt (till exempel: vad är det för typ av material, vem har skapat det och när, var har det publicerats)! Tänk på […]

Comments (55)

Argumentation

Vi ska titta på argumentation. Läs igenom de två debattartiklarna om läxor och subventionerad läxhjälp: ”Regeringen ger upp om en jämlik skola” av Rossanna Dinamarca   (Aftonbladet, 5 september 2012) http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/skola/article15389188.ab och ”Inget fult med läxhjälp” av Jan-Olof Bengtsson (Kvällsposten, 9 september 2012)  http://www.expressen.se/kvp/ledare/ledare-inget-fult-med-laxhjalp/ och jobba med följande uppgift: Vilken är tesen i respektive text? Vilka argument finns för […]

Comments (1)

Pm till författar-/bokpresentationerna

En del av uppgiften är att ni ska skriva ett pm där ni sammanfattar det viktigaste av det som ni ska ta upp i ert tal. Ert pm kan vara i punktform eller skrivas som en sammanhängande text. I ert pm ska ni ta upp sådant som ni tycker är särskilt viktigt i er presentation. […]

Comments (9)

Muntlig presentation av författare

Uppgift: Berätta i 5 minuter om en mycket känd författare eller bok. När du gör presentationen får du gärna använda en del av tiden för att läsa upp något avsnitt ur en roman eller visa ett klipp ur en intervju eller filmatisering. Du ska också träna genom att skriva en pm (med en sammanfattning av […]

Comments (11)

Presentera, visa och diskutera ett tal

A. Elevexempel Vi börjar med att titta på elevers föredrag i samband med delprov A i nationella provet: http://www.natprov.nordiska.uu.se/provochdiagnosmaterial/gymnasietkursb/exempelgykursb/ *** Vi tittar på talen i grupper och ni presenterar vad ni gillar och vad som skulle kunna bli bättre. Titta till exempel på …  1) skalet, 2) kläderna, 3) rösten, 4) kroppsspråket och 5) budskapet. […]

Comments (6)

Hur kan vi göra världen lite bättre?

Funderar ni ibland över hur ni skulle kunna göra världen en aning bättre? Denna och nästa vecka vill jag att ni ska tipsa varandra och ge varandra uppdrag på temat ”Så kan du hjälpa till att förbättra världen”. Uppgift 1: Jag vill att du ska se filmerna och titta på webbsidorna jag länkar till och […]

Comments off

Språkvetenskap, steg 3

Sista steget är att ni ska tänka pedagogiskt: I vilken ordning ska ni säga och göra vad? Vad blir mest logiskt och tydligt? Hur ska ni lägga er PowerPont? Smidigast är kanske att ha den på sitt usb eller att använda sin egen dator vid presentationen. Tänk på att alla i gruppen bör ha materialet […]

Comments off

Språkvetenskap, steg 2

Steg 2 Levandegör ditt material! Väck intresse! Visa engagemang och entusiasm! Visa att du är trovärdig! Lägg till ett personligt perspektiv! Berätta till exempel vad du tycker är särskilt intressant och/eller viktigt eller personliga erfarenheter eller tankar kring ämnet. Du kan också göra egna jämförelser, hitta på egna exempel eller göra egna generaliseringar. På så […]

Comments off

Uppgift i Språkvetenskap

Vårt nästa arbetsområde blir språkvetenskap. Här är vår målsättning: STOFFET: Ni ska kunna redogöra för grunddragen i de europeiska språkens släktskap, ursprung och deras påverkan på svenska språket. Ni ska känna till huvuddragen i hur det svenska språket har utvecklats från äldsta tider till våra dagar. Ni ska utifrån textstudier kunna se likheter och skillnader […]

Comments off

« Previous entries

Hoppa till verktygsfältet