Archive for Språkvetenskap

Idiom förgyller språket och kan bidra till ett djup åt tanken

Jag tycker att det är spännande och kul med idiom, det vill säga fasta uttryck i stil med ”en het potatis”. Därför blev jag jätteglad när jag fann en sida på Wikipedia med detta tema: http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_svenska_idiomatiska_uttryck. Dessutom har Wikipedia en lista över svenska ordspråk och en lista över svenska liknelser: http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_svenska_ordspr%C3%A5k och http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_svenska_liknelser. Ett sätt att […]

Comments off

Ordförrådet

Att ha ett rikt språk, med många olika ord och sätt att uttrycka sig på, tror jag ger självförtroende. Dessutom kan man variera sig mer och beskriva bättre. På så vis kan man i sin tur producera bättre texter och bättre tal och lättare förmedla det man vill ha sagt och få omgivningen med sig. […]

Comments off

Språk och människa

Vi pratar om språk och hur man använder olika språk i olika situationer. Fundera genomgående (när du funderar över frågorna nedan) över vilka skillnader som finns och varför de finns. Ge gärna konkreta exempel! Vad är det till exempel för skillnad mellan privat och offentligt språk? Talar unga och gamla på olika sätt? Högutbildade respektive […]

Comments off

Språkvetenskap, föreläsning med frågor

Här kommer presentationen av språkens släktskap. (Titta på den i efterhand om du missade min föreläsning!) Några kontrollfrågor: Hur många språk finns det (ungefär) i världen? Varför är det så svårt att veta hur många de är? Vilket språk är störst? Vad är en ”språkfamilj” och vilken är den största språkfamiljen? Hur kan man ta […]

Comments off

Språkvetenskap, ett konkret arbetsexempel

Jag läser avsnittet som jag ska hålla en lektion kring och sammanfattar det med egna ord. Det är inte lätt att sålla, för materialet är redan så koncentrerat, men jag strukturerar i alla fall upp det: Språk och språkens släktskap De flesta av språken i världen är släkt med varandra. För att visa deras släktskap […]

Comments off

Språkvetenskap, steg 3

Sista steget är att ni ska tänka pedagogiskt: I vilken ordning ska ni säga och göra vad? Vad blir mest logiskt och tydligt? Hur ska ni lägga er PowerPont? Smidigast är kanske att ha den på sitt usb eller att använda sin egen dator vid presentationen. Tänk på att alla i gruppen bör ha materialet […]

Comments off

Språkvetenskap, steg 2

Steg 2 Levandegör ditt material! Väck intresse! Visa engagemang och entusiasm! Visa att du är trovärdig! Lägg till ett personligt perspektiv! Berätta till exempel vad du tycker är särskilt intressant och/eller viktigt eller personliga erfarenheter eller tankar kring ämnet. Du kan också göra egna jämförelser, hitta på egna exempel eller göra egna generaliseringar. På så […]

Comments off

Språkvetenskap, steg 1

Steg 1 – ”Fyra S” Sök! Samla! Sålla! Sammanställ! Tips på arbetsgång: Börja med att läsa igenom avsnittet i boken. Fundera över vad som är viktigt och intressant. Sammanfatta det med egna ord. Komplettera med andra källor. Vad saknar du? Vad vill du veta mer om? Sammanställ materialet från boken med det andra som du […]

Comments off

Uppgift i Språkvetenskap

Vårt nästa arbetsområde blir språkvetenskap. Här är vår målsättning: STOFFET: Ni ska kunna redogöra för grunddragen i de europeiska språkens släktskap, ursprung och deras påverkan på svenska språket. Ni ska känna till huvuddragen i hur det svenska språket har utvecklats från äldsta tider till våra dagar. Ni ska utifrån textstudier kunna se likheter och skillnader […]

Comments offHoppa till verktygsfältet