Archive for planering

Vi ska jobba med litteraturvetenskap igen, men hur?

Jag klipper här in kursmålen och betygskriterierna och vill att ni ska fundera över hur ni vill jobba med sista avsnittet i litteraturvetenskap. Kurskod: SV1202 Mål Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs Eleven skall … Detta har vi jobbat särskilt mycket med: kunna förmedla egna och andras tankar i tal och skrift, […]

Comments offHoppa till verktygsfältet