Archive for nationellt prov

Några skrivråd, del 2

1. Hur du ska skilja mellan ditt och andras Jag vill inte att du ska skriva ”Egna åsikter:” utan att du i din löpande text tydligt visar vad du tycker respektive vad andra säger, i stil med ”Åke Pålshammar hävdar … och jag håller med honom. Det är framför allt …” och ”Marcus Birro berättar […]

Comments off

Några skrivråd, del 1

Citat Citera nästan aldrig. Skriv istället en sammanfattning, med egna ord. Då blir din text mer koncentrerad och hänger ihop bättre. I undantagsfall kan det vara bra med citat, men det är bara när det du citerar är mycket slagkraftigt och sättet att uttrycka det på är minst lika viktigt som budskapet. Tänk på att […]

Comments off

Övning inför det nationella provet

Välj ut en text eller bild ur häftet som du tycker passar in på temat ”värderingar” och skriv om den. Följande saker ska finnas med i din text: Presentera det material som du har valt (till exempel: vad är det för typ av material, vem har skapat det och när, var har det publicerats)! Tänk på […]

Comments (55)

Associera fritt kring ”värderingar” och sök material

A. Associera kring ”värderingar” Vad kommer ni att tänka på när du hör ordet värderingar? Vilka synonymer kommer ni på? Finns det några värderingar som är särskilt vanliga eller ovanliga, särskilt viktiga eller oviktiga? Skriv ner de ord eller begrepp som ni kommer att tänka på som en kommentar till detta inlägg! Jobba gärna i […]

Comments (11)

Ideal att slåss för

Finns det ideal att slåss för? Detta är en fråga som ofta finns med i romaner och filmer. ”Varför då”, kan man fråga sig och jag antar att svaret är: ”därför att det är en så viktig fråga för oss människor”. Vad tror du? Några exempel på texter där den här frågan är central kommer […]

Comments off

Muntlig presentation av författare

Uppgift: Berätta i 5 minuter om en mycket känd författare eller bok. När du gör presentationen får du gärna använda en del av tiden för att läsa upp något avsnitt ur en roman eller visa ett klipp ur en intervju eller filmatisering. Du ska också träna genom att skriva en pm (med en sammanfattning av […]

Comments (11)

Presentera, visa och diskutera ett tal

A. Elevexempel Vi börjar med att titta på elevers föredrag i samband med delprov A i nationella provet: http://www.natprov.nordiska.uu.se/provochdiagnosmaterial/gymnasietkursb/exempelgykursb/ *** Vi tittar på talen i grupper och ni presenterar vad ni gillar och vad som skulle kunna bli bättre. Titta till exempel på …  1) skalet, 2) kläderna, 3) rösten, 4) kroppsspråket och 5) budskapet. […]

Comments (6)

Att hålla tal

Retorik är nyttigt och kul att kunna, inte bara inför det nationella provet utan i livet i stort. Att läsa böcker om retorik brukar vara väldigt lustfyllt. De som skriver sådana böcker brukar nämligen själva vara skickliga retoriker. Jag har nyss läst Snacka snyggt av Elaine Bergqvist (2011) och i den börjar hon med att beskriva fem steg […]

Comments (1)

Här kan ni läsa om årets nationella prov i svenska

Nationellt prov i svenska 2012 Här kan du se ex på elevers lösningar av delprov A och B på nationella provet:  http://www.natprov.nordiska.uu.se/provochdiagnosmaterial/gymnasietkursb/exempelgykursb/

Comments offHoppa till verktygsfältet