Archive for Marknadsföring

Marknadsföring

Marknadsför en produkt eller tjänst på ett sätt som passar för en viss målgrupp. A) Börja med att besvara följande fem frågor! Tänk på de fyra P:na (konkurrensmedel): Produkt, Pris, Plats och Påverkan (och Personalen). Skriv också en kort kommentar om hur du har resonerat. Vilken målgrupp? Vilken kanal? (säljbrev, annons, reklamblad …) Vilket innehåll? Hur […]

Comments off

NV-programmet

Marknadsföring: Det måste vara sant, men det kan vara vinklat. Hur kan man gestalta/visa (via fotografier eller filmklipp) att man på nv-programmet har … kul (på lektioner och raster) bra gemenskap, umgås över klassgränser vågar ta initiativ och pröva idéer, mod bredd (många behörigheter, många dörrar öppna), stora kunskaper och färdigheter närhet och lugn, lättare […]

Comments (3)Hoppa till verktygsfältet