Archive for litteraturvetenskap

Modernismen

Man brukar säga att 1900-talet är ”ismernas” århundrade. Kanske känner du igen begrepp som futurism, dadaism, existentialism … Nu skiftar nämligen flera gånger vilka ämnen man bör skriva om och hur man ska skriva om dem. powered by Fotopedia Under 1900-talet var det många författare som ville göra revolt mot de gamla traditionerna, som man […]

Comments off

Romantiken

Romantiken Jämför med den tidigare epoken: Upplysningstiden stod bl a för förnuft, nyttotänkande, framtidstro, optimism och ifrågasättande av religioner. Under upplysningen så engagerade sig författare tillsammans med vetenskapsmän, filosofer och debattörer mot enväldet och de kämpade för bl a religionsfrihet, yttrandefrihet och tryckfrihet. England och Frankrike blev ledande länder. Romantiken – bröt mot upplysningstidens ideal och fransk-klassicismens regler. […]

Comments off

Upplysningstiden

Upplysningstiden Vad? Upplysningstidens representanter betonade förnuftet och ville få människor att tänka självständigt istället för att blint följa auktoriteterna. De ville ha åsiktsfrihet (tryckfrihet, religionsfrihet etc). De hävdade att människor har naturliga rättigheter: alla är födda fria och lika och alla har rätt till liv, frihet och egendom. Alltså var de emot slaveri, livegenskap, stympningsstraff […]

Comments off

Den sköna litteraturen

Nu ska vi läsa lite om epoker och kända författare och verk. Vi jobbar i grupper och redovisar för varandra. Vi börjar med att läsa om antiken, medeltiden, renässansen/klassicismen och upplysningen och väljer ett textavsnitt från vardera epok. Ni sitter först i grupper (4 st) där ni förbereder er: Vad är viktigt att berätta om […]

Comments offHoppa till verktygsfältet