Träning i diktanalys

Lyriken brukar skildra ett särskilt laddat ögonblick. På så vis får läsaren ta del av ett slags subjektivt koncentrat av verkligheten. Ofta kan man läsa dikten på flera plan: å ena sidan bokstavligt (vad händer i dikten?) och å andra sidan symboliskt (vad står det för?).

Följande begrepp kan vara bra att känna till:

 • Lyrik, dikt, poesi, vers (jfr prosa/epik och dramatik, olika genrer)
 • Allitteration
 • Anafor
 • Antites
 • Assonans
 • Besjälning
 • Bildlig resp bokstavlig betydelse
 • Fri vers
 • Liknelse
 • Metafor
 • Onomatopoetisk
 • Rim (enstaviga och tvåstaviga) och rimflätning (ex abba)
 • Rytm
 • Sinnesanalogi
 • Slutrim
 • Stilfigur/stilmedel
 • Strof
 • Symbol
 • Versrad
 • Versfot/takt/, versmått/meter, betonade och obetonade stavelser, fallande (troké, daktyl) el stigande (jamb, anapest) takt
 • Överklivning

och gör en gemensam analys av Heines dikt ”Lorelei”.

Vad händer?

Beskriv språket

Resurser:

Jansson, Ulf och Levander, Martin (2003). ”Att läsa lyrik” s 164-174 (särskilt s 166-167 med tips på vad man kan tänka på vid en analys och s 172-174 som innefattar en ordlista över centrala begrepp) i Handbok i svenska språket. Liber, Örebro.

Skoglund, Svante (1999). ”Lyrik” s 250 i Texter och tankar. Litteraturen 1900-talet. Gleerups, Kristianstad.

Det finns många som gjort tolkningar av dikten och det finns ännu fler som blivit inspirerade av den (och dess förlaga, dvs. den myt som den är baserad på).


Om du hittar tolkningar av ”Lorelei” som du gillar på Youtube eller andra ställen så skriv gärna ett tips här i kommentarsfältet!

Comments are closed.

Hoppa till verktygsfältet