Archive for december, 2012

Modernismen

Man brukar säga att 1900-talet är ”ismernas” århundrade. Kanske känner du igen begrepp som futurism, dadaism, existentialism … Nu skiftar nämligen flera gånger vilka ämnen man bör skriva om och hur man ska skriva om dem. powered by Fotopedia Under 1900-talet var det många författare som ville göra revolt mot de gamla traditionerna, som man […]

Comments off

Träning i diktanalys

Lyriken brukar skildra ett särskilt laddat ögonblick. På så vis får läsaren ta del av ett slags subjektivt koncentrat av verkligheten. Ofta kan man läsa dikten på flera plan: å ena sidan bokstavligt (vad händer i dikten?) och å andra sidan symboliskt (vad står det för?). Följande begrepp kan vara bra att känna till: Lyrik, […]

Comments off

Romantiken

Romantiken Jämför med den tidigare epoken: Upplysningstiden stod bl a för förnuft, nyttotänkande, framtidstro, optimism och ifrågasättande av religioner. Under upplysningen så engagerade sig författare tillsammans med vetenskapsmän, filosofer och debattörer mot enväldet och de kämpade för bl a religionsfrihet, yttrandefrihet och tryckfrihet. England och Frankrike blev ledande länder. Romantiken – bröt mot upplysningstidens ideal och fransk-klassicismens regler. […]

Comments off

Upplysningstiden

Upplysningstiden Vad? Upplysningstidens representanter betonade förnuftet och ville få människor att tänka självständigt istället för att blint följa auktoriteterna. De ville ha åsiktsfrihet (tryckfrihet, religionsfrihet etc). De hävdade att människor har naturliga rättigheter: alla är födda fria och lika och alla har rätt till liv, frihet och egendom. Alltså var de emot slaveri, livegenskap, stympningsstraff […]

Comments offHoppa till verktygsfältet