Den sköna litteraturen

Day 14 - Visual Representation of a Reading ListNu ska vi läsa lite om epoker och kända författare och verk. Vi jobbar i grupper och redovisar för varandra.

Vi börjar med att läsa om antiken, medeltiden, renässansen/klassicismen och upplysningen och väljer ett textavsnitt från vardera epok.

Ni sitter först i grupper (4 st) där ni förbereder er:

  • Vad är viktigt att berätta om den epok ni studerar?
  • Vilka författare och verk är mest kända från den tiden? Berätta något kort om dem!
  • Ge exempel på ett känt verk som ni läst delar ur. Berätta om det! Peka på sånt ni tycker är intressant och viktigt! Ge exempel ur texten!

ReadDärefter gör vi nya grupper så att det kommer med minst en specialist på varje epok:

  • Redovisa för varandra! (Hur lång tid ska det ta? 10-15 minuter per epok? Hur långa text-avsnitt ska de som ni redovisar för läsa?)

Comments are closed.

Hoppa till verktygsfältet