Några skrivråd, del 1

Making a snowman

Citat

Citera nästan aldrig. Skriv istället en sammanfattning, med egna ord. Då blir din text mer koncentrerad och hänger ihop bättre.

I undantagsfall kan det vara bra med citat, men det är bara när det du citerar är mycket slagkraftigt och sättet att uttrycka det på är minst lika viktigt som budskapet.

Tänk på att när du citerar måste du skriva av exakt det som någon sagt eller skrivit. Citat markeras med citattecken och du måste naturligtvis berätta varifrån ditt citat kommer. Om du vill korta ett längre citat så ska du markera det du har tagit bort med /…/. Citat inom citatet markeras med ‘ (istället för ”),

Här kommer ett exempel på hur man kan använda ett citat:

/…/ eller som Edith Södergran uttryckte det i sin dikt ”Helvetet” från diktsamlingen Dikter (1916) ”O vad helvetet är härligt!”.

by the fire place

Styckemarkering

Något som många elever missar är när man ska ha nytt stycke och hur man markerar nytt stycke. Se till att du har detta klart för dig!

Allt som hör ihop ska stå ihop. Nytt stycke markeras med ny rad och indrag eller med en blankrad. Här använder jag mig som du ser av blankrad och det passar ofta bra i webbtexter, men i till exempel romaner och tryckta dagstidningar använder man mest indrag. Jämför gärna hur det ser ut i olika typer av källor!

Du ska alltså inte ta en ny rad efter varje punkt! = Detta är faktiskt ett mycket vanligt problem (felet kallas att man använder sig av ”hybridstycken” och gör att texten blir mindre sammanhängande och därmed mindre läsarvänlig), så var observant!
One is mine! The Clones are preparing for the Christmas tree

Satsradning

Ett annat vanligt problem är satsradningar. Ett exempel: ”Jag har läst inledningskapitlet till boken Livet är det som pågår medan vi sysslar med annat av Lennart Hagerfors, det fick mig att tänka på att …” Sätt punkt mellan fullständiga meningar, inte bara komma! Skriv alltså istället: ”Jag har läst inledningskapitlet till boken Livet är det som pågår medan vi sysslar med annat av Lennart Hagerfors. Det fick mig att tänka på att …”.

Comments are closed.

Hoppa till verktygsfältet