Några skrivråd, del 2

1. Hur du ska skilja mellan ditt och andras

Jag vill inte att du ska skriva ”Egna åsikter:” utan att du i din löpande text tydligt visar vad du tycker respektive vad andra säger, i stil med ”Åke Pålshammar hävdar … och jag håller med honom. Det är framför allt …” och ”Marcus Birro berättar hur han … Detta är ett typiskt exempel … Jag skulle vilja råda honom att inte …” eller  ”Min åsikt är att …” och ”En gång när jag …”.

Förstår du min poäng? Precis som dina källhänvisningar och referatmarkörer ska finnas i din sammanhängande text – ja, finnas naturligt som en del av texten – så ska även dina egna erfarenheter och åsikter göra det. Texten ska ha en tydlig röd tråd och du ska tydligt skilja på vad som är referat av andras kunskaper och åsikter och vad som är dina egna. Se det som att du måste göra referatmarkörer till dig själv.

2. Försök att lägga till helt nya tankar

För att din text ska bli riktigt intressant måste du lägga till egna tankar, erfarenheter, åsikter, jämförelser, analyser och/eller argument. Försök tänka till en extra runda. Ta inte bara det som du spontant kommer att tänka på direkt, utan försök att vända och vrida på det lite till.

3. Strukturera din text

Börja med en ”brainstorm” och skriv upp alla aspekter du kan komma på kring det du ska skriva om. Sedan är det dags att sortera! Tänk noga igenom i vilken ordning du ska ta upp vad. Vilken ordning är mest logisk? Vad hör ihop? Finns det något som ska strykas för att det inte riktigt hör till ämnet?

När du gör din ”brainstorming” är det helt rätt att du låter dina tankar vandra fritt och att du skriver upp vad helst du kommer att tänka på, men när du sedan skriver ihop din text och särskilt när du bearbetar den är det viktigt att du är kritisk. Blir tanken tydlig när du skriver så här? Upprepar du dig? Blir det rörigt? Det är lätt att man skriver precis som man tänker och det är en bra början, men sedan måste texten stramas upp. Allt som hör ihop (handlar om samma sak) ska stå ihop och det som tar upp något helt nytt förtjänar ett nytt stycke.

Träning ger färdighet! Att skriva riktigt bra texter tar tid och det är viktigt att ta sig den tiden! Kanske kan det vara en tröst att veta att ju mer man tränar sig i att uttrycka sig, desto snabbare går det. Se alltså den tiden som du lägger ner som en kraftfull investering i din egen framtid! 🙂

Lycka till!

Comments are closed.

Hoppa till verktygsfältet