Archive for november, 2012

Idiom förgyller språket och kan bidra till ett djup åt tanken

Jag tycker att det är spännande och kul med idiom, det vill säga fasta uttryck i stil med ”en het potatis”. Därför blev jag jätteglad när jag fann en sida på Wikipedia med detta tema: http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_svenska_idiomatiska_uttryck. Dessutom har Wikipedia en lista över svenska ordspråk och en lista över svenska liknelser: http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_svenska_ordspr%C3%A5k och http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_svenska_liknelser. Ett sätt att […]

Comments off

Den sköna litteraturen

Nu ska vi läsa lite om epoker och kända författare och verk. Vi jobbar i grupper och redovisar för varandra. Vi börjar med att läsa om antiken, medeltiden, renässansen/klassicismen och upplysningen och väljer ett textavsnitt från vardera epok. Ni sitter först i grupper (4 st) där ni förbereder er: Vad är viktigt att berätta om […]

Comments off

Ordförrådet

Att ha ett rikt språk, med många olika ord och sätt att uttrycka sig på, tror jag ger självförtroende. Dessutom kan man variera sig mer och beskriva bättre. På så vis kan man i sin tur producera bättre texter och bättre tal och lättare förmedla det man vill ha sagt och få omgivningen med sig. […]

Comments off

Vi ska jobba med litteraturvetenskap igen, men hur?

Jag klipper här in kursmålen och betygskriterierna och vill att ni ska fundera över hur ni vill jobba med sista avsnittet i litteraturvetenskap. Kurskod: SV1202 Mål Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs Eleven skall … Detta har vi jobbat särskilt mycket med: kunna förmedla egna och andras tankar i tal och skrift, […]

Comments off

Några skrivråd, del 2

1. Hur du ska skilja mellan ditt och andras Jag vill inte att du ska skriva ”Egna åsikter:” utan att du i din löpande text tydligt visar vad du tycker respektive vad andra säger, i stil med ”Åke Pålshammar hävdar … och jag håller med honom. Det är framför allt …” och ”Marcus Birro berättar […]

Comments off

Några skrivråd, del 1

Citat Citera nästan aldrig. Skriv istället en sammanfattning, med egna ord. Då blir din text mer koncentrerad och hänger ihop bättre. I undantagsfall kan det vara bra med citat, men det är bara när det du citerar är mycket slagkraftigt och sättet att uttrycka det på är minst lika viktigt som budskapet. Tänk på att […]

Comments offHoppa till verktygsfältet