Associera fritt kring ”värderingar” och sök material

A. Associera kring ”värderingar”

Vad kommer ni att tänka på när du hör ordet värderingar? Vilka synonymer kommer ni på? Finns det några värderingar som är särskilt vanliga eller ovanliga, särskilt viktiga eller oviktiga? Skriv ner de ord eller begrepp som ni kommer att tänka på som en kommentar till detta inlägg! Jobba gärna i grupper på 3-4 personer.

B. Sök artiklar, filmer, sångtexter, romaner, etc som på något vis visar eller handlar om värderingar

Skriv först dina associationer kring värderingar. Läs därefter instruktion C nedan (jag lägger den sist eftersom det är en så lång text). Du kan inte börja med uppgiften förrän du har fått texthäftet, men du kan förbereda dig lite genom att läsa den och fundera lite över vad du redan kan och vad du behöver träna mer på. Får du sedan tid över på dagens lektion så vill jag att du letar inspiration i biblioteket eller på nätet kring årets tema ”värderingar”. Glöm inte att skriva upp sånt som du tycker är intressant. Spara länkar. Börja gärna med att titta här:  http://www.nationalmuseum.se/sv/Skola/Nationella-provet-ht–12/. Du behöver inte redovisa vad du hittar, men du kan ha stor nytta av det, särskilt när du ska göra ditt muntliga prov.

C. Skriv kring text eller bild från texthäftet

Denna övning skulle jag vilja att vi gjorde på lektionstid när ni fått häftet till det nationella provet och hunnit läsa igenom det (läs gärna instruktionen noga redan nu, för den är mycket bra träning inför båda delproven):

Välj ut en text eller bild ur häftet som du tycker passar in på temat ”värderingar” och skriv om den. Följande saker ska finnas med i din text:

Presentera det material som du har valt (till exempel: vad är det för typ av material, vem har skapat det och när är det skapat, var har det publicerats)! Tänk på att den som läser ska kunna hitta materialet med hjälp av din källhänvisning!

Berätta/beskriv/förklara vad du tycker att materialet vill säga (till exempel: hur tolkar du det, vad är viktigt/centralt i det) och

motivera/förklara/argumentera varför du tycker att materialet passar så väl in på temat ”resor” (till exempel: hur syns det/på vilket sätt är det tydligt att det handlar om ett slags resa, varför tar du fasta på just den här texten/bilden)!

Till din hjälp får du ha allt material som du fått i samband med det nationella provet. Ta alltså med dig text- och bildhäftet och lösbladen om det muntliga och det skriftliga provet. (Dessa lösblad har ni inte fått ännu. Jag får kopieringsunderlaget samtidigt som era texthäften.)

Tänk särskilt på följande när du skriver:

 • hur du skriver din inledning och din avslutning  och
 • att texten ska hålla ihop, dvs att det ska finnas en tydlig röd tråd.
 • att göra en korrekt och smidigt källhänvisning INNE I din text (inte bara i en avslutande litteraturförteckning).
 • att noga skilja mellan det som du refererar (med hjälp av referatmarkörer) och det som är dina egna iakttagelser och tankar.
 • att din text ska vara självbärande, dvs. dina läsare ska kunna läsa och förstå vad du skriver även om de aldrig tittat i provhäftet. Idealet är om du kan använda dig av materialet men göra något eget av det. Tänk att du ska skriva en egen text och använda dig av materialet i provhäftet för att till exempel styrka din tes/dina åsikter/ge exempel på det som du skriver om.
 • Försök att ge den stora bilden/helheten/att generalisera, men försök också att ge konkreta exempel.
 • Det tillför din text mycket om du vågar vara personlig, men försök att även se bortom dig själv och dina egna personliga erfarenheter.

Ni ska skriva era texter på lektionstid och sedan publicera dem på bloggen Elever & lärare tipsar & diskuterar. Lägg dem under kategorin Tema: värdringar.

Vi ska senare läsa varandras inlägg och kommenterar dem både vad gäller innehåll och form.

11 Comments

 1. Oscar Said,

  oktober 15, 2012@ 04:36      

  Värderingar
  Det första jag kommer att tänka på när jag hör ordet värderingar är värderingar folk emellan. Till exempel en person som värderar alla lika mycket eller en rasist som värderar invandrare mindre än de som bor i dennes by. En annan sak är bedömningar, hur man bedömer en situation till exempel.
  Olika synonymer jag kommer på är Omdöme, Synsätt och bedömningar. Jag tycker att värderingar som handlar om jämställdhet och jämlikhet är de viktigaste, eftersom vi alla är människor och lika mycket värda, lika viktiga.

 2. simon Said,

  oktober 16, 2012@ 09:56      

  Värderingar. Ganska direkt översatt i min skalle betyder det att man värdesätter människor. Att vi värderar människor olika är väl ganska självklart. Jag värdesätter inte en helt okänd person lika högt som min bror, att det finns någon som helt oberoende värderar alla lika tror jag inte finns. Däremot finns det kanske de som värderar folk förutfattat orättvist eller ovanligt öppet. Jag tror inte att värdera är ett fritt val, snarare en försvarsmekanism, något som håller dig på vakt. Precis som egoism är det något vi alla har och kämpar (förhoppningsvis) mot. Det hjälper ändå att ge ett perspektiv, osanningsenligt och förvridet -javisst, men fortfarande ett bättre perspektiv än ett helt öppet.

  Värderingar, värdesättande, uppskattning… Ett förutfattat sätt att se på nån utomstående.

 3. Andreas, Alexander och Rasmus Said,

  oktober 17, 2012@ 01:17      

  Värderingar för oss är ett väldigt komplext ord, som kan användas inom de flesta ämnen. Men det som är det största ämnet, och det som vi kom att tänka på först var mänskliga värderingar. Alltså hur man människor emellan behandlar och ser på varandra. Som människa är man väldigt snabb på att dela in andra människor i fack, efter hur de ser ut och verkar som personer. Andra saker som vi kom att tänka på var hur man som människa prioriterar. Det är ju väldigt olika hur vi gör och hur vi funderar, vilket skiljer människor vitt åt.

  Olika synonymer som vi hittade var bedömning, gradering, uppskattning och prioritering.

  De viktigaste värderingarna för oss är hur man värderar andra och sig själv. De bör man göra på ett bra sätt.

 4. CH Said,

  oktober 17, 2012@ 01:34      

  När jag tänker på värderingar, tänker jag inte bara på vad vi värderar och graderar materiella ting omkring oss även om det är nog så intressant. Men det är lite det värderingar handlar om för mig. I våran komplexa värld där vi möter otaliga människor och stöter på nya ting varje dag måste vi kunna generalisera, kunna priotera, kunna bestämma oss för vad vår inställning till frågan är. Det är i själva bedömningen vår värdering bestäms som senare formar våra förutfattade meningar.
  Som sagt är synonymer till värderingar, bedömning, gradering, uppskattning och priotering.

 5. Paula L Said,

  oktober 17, 2012@ 01:37      

  Värderingar
  Det första jag kommer att tänka på är priser. Att värdera något är i mitt huvud första hand att se hur mycket något är värt, främst i pengar då. När jag tänker längre anser jag att värderingar inte alls behöver handla om pengar, utan värde över huvud taget. Man kan sätta värderingar på vad som helst, t.ex. människor.
  Värderingar kan användas som utvärdering, gradering, uppskattning, uppfattning, åsikt eller omdöme.
  Värderingar kan ske utifrån samt inifrån. Jag kan värdera en människa jag nyss mött, men jag kan även värdera min bästa vän, eller något inombords i mig.

 6. Alexandra Said,

  oktober 17, 2012@ 02:45      

  De första sakerna jag kommer att tänka på när jag hör ordet värderingar är familjevärderingar och hur vi värderar sakerna runt omkring oss i vår vardag. Och då kan det vara allt ifrån hur vi värderar varandra, och placerar våra medmänniskor i fack, till att värdera vad som är viktigast för just mig att göra under dagen. Ska jag göra läxan direkt efter skolan eller senare ikväll? Ska jag fokusera på matematik provet eller religions provet? Ska jag koka pasta eller ris till middagen? Helt vardagliga värderingar vi gör hela tiden helt enkelt. Sen är det upp till var och en av oss att bestämma vilka värderingar vi tycker är viktiga eller oviktiga, för det är något personligt som ingen annan kan säga är rätt eller fel.

  Synonymer till ordet värderingar kan vara bedömningar, åsikter, uppfattningar, synsätt och åsikter

 7. Viktor Said,

  oktober 17, 2012@ 04:42      

  Värderingar
  Värdera kan man nästan göra med allt, men det första jag tänker på när jag hör värderingar är värderingar av människor. Vi värderar alla tror jag lite omedvetet t.ex så värderar jag en person jag känner högre än en som jag inte känner. Värderingar kan också handla om saker i vardagen om man värderar att göra läxan högre än att träna. Eftersom det oftast är du själv som värderar så finns det inga rätt eller fel utan det är hur du ser på det.
  Andra ord kan vara åsikter och synsätt.

 8. Elin Said,

  oktober 18, 2012@ 01:44      

  jag gör värderingar hela tiden t.ex. ska jag ut och jogga eller ska jag plugga, ska jag se på film ikväll eller ut med kompisarna? sen väljer jag det som i just det tillfället känns bäst(inte alltid rätt)jag tror vi värdera hela tid både med-och omedvetet. Jag tror också vi värdera olika människor olika mycket beroende på om vi känner personen, ser upp till honom/henne. Jag tror att man värdera det man tycker mest om framför det som är det bästa för man får en lite kick och det blir roligare att göra det tråkiga sen. Något som jag värdera högt är att alltid försöka ha kul, det mesta går lättare då.

 9. Julia B Said,

  oktober 18, 2012@ 08:07      

  Värderingar:
  När jag hör ordet ”värderingar” tänker jag mycket på hur man tycker och tänker om alla livets frågor. Värderingar kan vara tex. hur man ser på olika folkgrupper, eller olika inställningar till uppfostran. Värderingar är väldigt individuella, då man själv som person bestämmer vad som är viktigt. Så ingen annan än du kan direkt påstå att din värdering är mer eller mindre värdefull än en annan.

 10. Sanna Said,

  oktober 21, 2012@ 07:14      

  När jag hör ordet ”värderingar” tänker jag på:
  1. Vad man värdesätter i livet. Familj, vänner, skola, jobb, fritid, intressen, resor osv.
  2. Vad man har för åsikter. Alltså om du är konservativ/ nytänkande, vad du har för politisk åsikt, moral/etik, vad du tycker är viktigast i en viss fråga osv.
  3. Hur mycket något är värt jämfört med ngt annat. T.ex. fastigheter och företag.

 11. Måns Said,

  oktober 22, 2012@ 09:26      

  Värderingar för mig handlar om hur man ser på saker och ting, framför allt om människor. Vi värderar alla olika men jag tror att de flesta av oss värderar människor vi kan relatera till som mer betydande än de som bara finns på TV. Värderingar handlar också om prioritering, t ex inom politik. En person med vänstertankar värderar säkerhet, jämställdhet och likhet högre än en högerperson som tycker att frihet, personligt ansvar och en strävan för personlig vinning är viktigare.
  De vanligaste och viktigaste värderingarna handlar ändå om människor medan hur jag värderar två olika stolar är ganska obetydligt.
  Synonymer på ordet kan vara bedömningar, åsikter, prioriteringar, m fl.


RSS feed for comments on this post

Hoppa till verktygsfältet