Archive for oktober, 2012

Övning inför det nationella provet

Välj ut en text eller bild ur häftet som du tycker passar in på temat ”värderingar” och skriv om den. Följande saker ska finnas med i din text: Presentera det material som du har valt (till exempel: vad är det för typ av material, vem har skapat det och när, var har det publicerats)! Tänk på […]

Comments (55)

Associera fritt kring ”värderingar” och sök material

A. Associera kring ”värderingar” Vad kommer ni att tänka på när du hör ordet värderingar? Vilka synonymer kommer ni på? Finns det några värderingar som är särskilt vanliga eller ovanliga, särskilt viktiga eller oviktiga? Skriv ner de ord eller begrepp som ni kommer att tänka på som en kommentar till detta inlägg! Jobba gärna i […]

Comments (11)Hoppa till verktygsfältet