Argumentation

Homework - MathVi ska titta på argumentation. Läs igenom de två debattartiklarna om läxor och subventionerad läxhjälp:

”Regeringen ger upp om en jämlik skola” av Rossanna Dinamarca   (Aftonbladet, 5 september 2012) http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/skola/article15389188.ab och

”Inget fult med läxhjälp” av Jan-Olof Bengtsson (Kvällsposten, 9 september 2012)  http://www.expressen.se/kvp/ledare/ledare-inget-fult-med-laxhjalp/ och

jobba med följande uppgift:

 • Vilken är tesen i respektive text?
 • Vilka argument finns för och emot tesen i de två texterna?
 • Vilken uppfattning har du i frågan?

HomeworkTitta också särskilt på hur debattörerna väljer att lägga upp sina texter:

 • hur börjar de,
 • hur driver de sina argument och
 • hur avslutar de?
 • Vilka värderingar syns i texten?
 • Är argumentationen övertygande?

1 Comment

 1. cwasteson Said,

  september 26, 2012@ 02:16      

  Detta kom vi fram till under lektionen …

  Tes i första debattartikeln (Dinamarcas):
  1) Att ha rut-avdrag på läxhjälp är fel och
  2) pengarna bör investeras direkt i skolorna istället.

  Argument:
  1) de fattiga subventionerar de rikas läxhjälp, vilket är orättvist
  2) läxhjälp ska inte ens behövas för skolan och lärarna ska klara hjälpa eleverna till kunskap

  Motargument:
  1) hemläxor kan vara en viktig länk mellan familj och skola
  Motarg mot motarg:
  1) inhyrda läxhjälpare är inte detsamma som familjen

  Underliggande värderingar:
  1) Vill ha en jämlik skola; en skola för alla.
  2) rutavdraget är orättvist och gynnar de rika
  3) skolan ska vara utjämnande; spelar en viktig roll för ett mer jämlikt samhälle

  Tes i andra debattartikeln (Bengtssons):
  Subventionerad läxhjälp är bra, men argumentationen är inte helt tydlig, mest handlar det om ifall det är rätt eller fel med läxor och läxhjälp över huvud taget.

  Argument:
  1) Ofta högskoleelever som sköter läxhjälpen och de kan vara föredömen och inspiratörer
  2) om vi inte har läxor (och läxhjälp) så kan vi inte hävda oss mot andra länder på arbetsmarknaden
  3) läxhjälp behövs för skolan är dålig

  Motargument:
  1) rutavdraget gynnar starka och motiverade elever, alla har inte råd
  2) alla elever ska ges samma möjligheter

  Motargument mot motarg:
  1) det är bra att gynna de som kan och vill
  2) det är inte realistiskt att tro att samhället ska kunna ge samma möjligheter åt alla


RSS feed for comments on this post

Hoppa till verktygsfältet