Ideal att slåss för

Finns det ideal att slåss för? Detta är en fråga som ofta finns med i romaner och filmer. ”Varför då”, kan man fråga sig och jag antar att svaret är: ”därför att det är en så viktig fråga för oss människor”. Vad tror du?

Några exempel på texter där den här frågan är central kommer här:

I utdraget ur Iliaden av Homeros tvekar Hektor kring hur han ska göra: ska han ut och slåss för att på så vis försvara de sina och därmed riskera att dö (och inte kunna försvara dem)?

Utdraget av Heliga Birgittas Uppenbarelser handlar om att skapandet av Gudsstaten på jorden.

Utdraget ur Cervantes Don Quijote handlar om en man som bekämpar ondskan varhelst den dyker upp. Gör han rätt eller är han en tok eller både och?

I Swifts essä Ett anspråkslöst förslag skriver Swift om hur man borde äta småbarn och göra fina skinnhandskar av deras hud, för att på så vis minska fattigdomen. Vad vill han åstadkomma genom denna makabra text? Vilka ideal slåss han för?

I Tegnérs dikt ”Det eviga” får vi veta att det finns universella värden. Håller du med om det och i så fall: vilka är de?

Runebergs dikt ”Bonden Paavo” handlar om att man ska hjälpa sin granne.

Strindberg roman Röda rummet som vi här får läsa inledningen till, ”Stockholm i fågelperspektiv”, handlar om att man ska avslöja makthavarnas korruption.

Heidenstams dikt ”Meborgarsång” handlar om allas rätt och om hur vi bekämpar varandra.

I Ekelöfs dikt ”Till de folkhemske” frågar sig diktaren  om kollektivet är överordnat individen.

Cornelis Wresvijks sångtext ”Somliga går i trasiga skor” handlar om solidaritet.

I Orwells roman 1984 ställs staten mot individen. Har staten rätt att forma sina medborgares liv?

I Jersilds roman En levande själ oroar sig författaren över vad vetenskapen kan göra mot människan.

Vilken eller vilka av texterna tycker ni skulle vara kul/intressant att titta mer på?

Comments are closed.

Hoppa till verktygsfältet