Archive for augusti, 2012

Presentera, visa och diskutera ett tal

A. Elevexempel Vi börjar med att titta på elevers föredrag i samband med delprov A i nationella provet: http://www.natprov.nordiska.uu.se/provochdiagnosmaterial/gymnasietkursb/exempelgykursb/ *** Vi tittar på talen i grupper och ni presenterar vad ni gillar och vad som skulle kunna bli bättre. Titta till exempel på …  1) skalet, 2) kläderna, 3) rösten, 4) kroppsspråket och 5) budskapet. […]

Comments (6)

Att hålla tal

Retorik är nyttigt och kul att kunna, inte bara inför det nationella provet utan i livet i stort. Att läsa böcker om retorik brukar vara väldigt lustfyllt. De som skriver sådana böcker brukar nämligen själva vara skickliga retoriker. Jag har nyss läst Snacka snyggt av Elaine Bergqvist (2011) och i den börjar hon med att beskriva fem steg […]

Comments (1)

Här kan ni läsa om årets nationella prov i svenska

Nationellt prov i svenska 2012 Här kan du se ex på elevers lösningar av delprov A och B på nationella provet:  http://www.natprov.nordiska.uu.se/provochdiagnosmaterial/gymnasietkursb/exempelgykursb/

Comments offHoppa till verktygsfältet