Språk och människa

Vi pratar om språk och hur man använder olika språk i olika situationer. Fundera genomgående (när du funderar över frågorna nedan) över vilka skillnader som finns och varför de finns. Ge gärna konkreta exempel!

  1. Vad är det till exempel för skillnad mellan privat och offentligt språk?
  2. Talar unga och gamla på olika sätt?
  3. Högutbildade respektive lågutbildade?
  4. Män respektive kvinnor?
  5. Uttrycker vi oss olika beroende på vilket yrke vi har?
  6. Eller beroende på var vi vuxit upp och gått i skola?
  7. Behöver man ett språk för att kunna tänka?
  8. Vilka olika typer av sätt att uttrycka oss på har vi (förrutom orden)?
  9. Har djuren något språk?
  10. Vad är ett välutvecklat språk och hur utvecklar man sitt språk?

Redovisa här vad ni kommit fram till när ni diskuterat frågorna!

Comments are closed.

Hoppa till verktygsfältet