Språkvetenskap, steg 3

Sista steget är att ni ska tänka pedagogiskt:

  1. I vilken ordning ska ni säga och göra vad? Vad blir mest logiskt och tydligt?
  2. Hur ska ni lägga er PowerPont? Smidigast är kanske att ha den på sitt usb eller att använda sin egen dator vid presentationen. Tänk på att alla i gruppen bör ha materialet på sina datorer.
  3. Vad ska ni göra för övning? Finns det någon bra i boken som  ni kan använda eller kan ni komma på någon själva? Hur ska ni göra den? Vad går den ut på? Gör den själva innan, så att ni är förberedda.
  4. Vad ska ni diskutera med klassen? Hur ska ni ställa frågan? Vad går diskussionen ut på? Vad har ni själva för tankar kring frågeställningen? Exempel på frågor kan vara ”Tror ni att dialekterna kommer att finnas kvar i framtiden eller tror ni att de kommer att försvinna såsom de gjort i Danmark?” eller ”Tror ni att skillnaderna mellan hur män och kvinnor talar beror på social miljö eller biologi?” eller ”Tror ni att skillnaderna mellan hur män och kvinnor talar kommer att bli mindre om vi får ett mer jämlikt samhälle?” eller ”Tror ni att svenskan så småningom kommer att dö ut och att vi istället kommer att tala engelska eller något annat språk?”, eller … tja, vad vet jag? Välj en frågeställning som intresserar er!
  5. Vilka kontrollfrågor ska ni ställa (är ca 5 st lagom? högst 10 st per område) på ert stoff? Fråga på det som ni anser är viktigast i era redovisningar! Lämna in frågorna till mig på tisdag nästa vecka.

Lämna in era kontrollfrågor till mig.

 

Comments are closed.

Hoppa till verktygsfältet