Marknadsföring

Marknadsför en produkt eller tjänst på ett sätt som passar för en viss målgrupp.

A) Börja med att besvara följande fem frågor! Tänk på de fyra P:na (konkurrensmedel): Produkt, Pris, Plats och Påverkan (och Personalen). Skriv också en kort kommentar om hur du har resonerat.

  1. Vilken målgrupp?
  2. Vilken kanal? (säljbrev, annons, reklamblad …)
  3. Vilket innehåll?
  4. Hur ska det formuleras (så att det övertygar och säljer)?
  5. Titta på hur andra företag marknadsför sina varor/tjänster! Vilka sätt tycker du är effektiva och hur kan du lära dig av dem? Ge minst ett exempel på någon marknadsföring som du tycker är smart och som du tagit intryck av!
B) Nu ska ni skriva själva materialet. Tänk på att den ska övertyga köparen om att han eller hon behöver/vinner på att köpa din vara eller tjänst! Om det ska bli ett reklamblad med bilder så ska ni göra det (tänk dock på upphovsrätten: ta bilderna själv eller använd creative commons), om det ska bli ett säljbrev så skriver ni det, är det en radioreklam så spelar ni in den (eller lämnar in ert manus med vad ni skulle använt för pauser och betoningar och vilken eventuell musik ni skulle haft) och är det en annons så skriver ni den.

Ni ska också skriva varför ni gjort som ni gjort. Till exempel: Vad kallar ni mottagaren (käre, bäste, du, Ni …?) och varför? Hur långt skriver ni och varför? Vilka värdeladdade ord använder ni och varför? Vilka argument har ni med och varför? etc.

Lämna in genom att lägga er text som en kommentar till detta inlägg eller, om ni hellre vill det, lämna in genom att skicka en bifogad fil till mig  cwn at utb.simrishamn.se

Ni får gärna jobba i grupper (dock högst tre per grupp).

Redovisa skriftligt genom att skriva en kommentar till detta inlägg och muntligt genom att visa och berätta för hela gruppen.

Comments are closed.

Hoppa till verktygsfältet