NV-programmet

Marknadsföring: Det måste vara sant, men det kan vara vinklat.

Hur kan man gestalta/visa (via fotografier eller filmklipp) att man på nv-programmet har …

 • kul (på lektioner och raster)
 • bra gemenskap, umgås över klassgränser
 • vågar ta initiativ och pröva idéer, mod
 • bredd (många behörigheter, många dörrar öppna), stora kunskaper och färdigheter
 • närhet och lugn, lättare att bli sedd och få hjälp, stöttar varandra (fördelar med en liten skola)
 • omtänksamma och trevliga klasskamrater
 • engagerade och kunniga lärare
 • mentorer (schemalagd tid med mentorn varje vecka)
 • en timme per vecka schemalagd för stöd- och stimulans
 • internationella utbyten (träna språket, lära känna kulturen och resa)
 • forskningsnätet (nya intryck från forskarvärlden och möjlighet att knyta kontakter)
 • friluftsdagar/inspark och utspark
 • kort restid och därmed tid över till fritidsaktiviteter och att träffa kompisar

att man arbetar …

 • undersökande, är nyfiken, gör laborationer, tar reda på saker, problemlösning
 • kreativt (kreativa arbetsformer och redovisningssätt), en del spelar sitt musikinstrument som profilval
 • med digital kompetens (alla har egen dator, tränar sig i informationssökning, värdera källor, göra källhänvisningar, att arbeta med till exempel ordbehandlingsprogram, ppt, bloggar och wikis)
 • med retoriken (hur ska man lägga upp en text eller ett tal för att nå sina syften)

Motargument som man kan behöva bemöta:

 • osäkerhet kring skolans fortlevnad, ovilja att satsa på nya projekt/förbättra lokalerna etc inför framtiden
 • en liten skola, vill komma ut och lära känna fler nya människor.

Tips på hur dessa kan bemötas:

 • Ni sa att Anders Johnsson senast i dag sagt till Ungdomsrådet att skolan ska vara kvar (i alla fall minst de år som krävs för att eleverna ska kunna gå färdigt de utbildningar som de påbörjat).
 • Ni sa på lektionen att man får lära känna många nya människor ändå, eftersom grupperna/klasserna blir nya och ni kommer från så många olika skolor och hemvister.

Tips:

 • Man kan visa situationer när man får med flera av punkterna: ni har kul tillsammans och hjälps åt samtidigt som ni undersöker något.
 • Man kan visa många olika skolämnen (bredden) och profilval
 • Man kan intervjua elever varför de valt nv, hur de trivs på nv och om de skulle rekommendera andra att välja nv (man kan så klart även intervjua ettor och treor).
 • Man kan filma någon som berättar en liten historia om hur det varit för henne eller honom, till exempel att ”Först var jag lite orolig, och det kändes lite nytt och osäkert, men jag fick mycket hjälp och märkte snabbt att … man kom in i det” … Det är alltid spännande att höra enskilda elevers personliga erfarenheter.

 

3 Comments

 1. cwasteson Said,

  mars 27, 2012@ 03:53      

  Här finns bilder man fritt kan plocka från (en del från gemensamma aktiviteter på skolan, annat från öppet hus och mycket från forskningsnätet): http://www.flickr.com/photos/wastes/collections/72157627643204128/

  Förslag på 10 bilder till ppt

  Kanske är ”första bilden” vår film?

  Därefter något i stil med …

  1) Bredd: bra behörighet när man vill söka vidare, allmänbildning, kan läsa språk, ledarskap, formgivning, musik … (Flera bilder på olika möjligheter, visa bredden)
  2) Djup: Laborationer (Bi/Ke/Fy 80 min/ämne varannan vecka, har labbsalar och utrustning, kan Peter och treorna och Uffe och tvåorna bidra med något filmmaterial/foto från detta till filmen? Charlotta har också några bilder från Öppet hus) Exkursioner (Östersjön, Tommarpsån, Bäckhalladalen … Kan vi använda Sannas bilder?)
  3) Teman (ex. ämnesövergripande ”Hållbar utveckling”: biologi, engelska, samhällskunskap och svenska, ”Livsstil och hälsa”: biologi, idrott och hälsa, engelska och svenska, ”Östersjön”: biologi, historia, samhällskunskap, engelska, svenska, ska vi använda bilder från algodlingen och ”mikroskopandet” tagna vid öppet hus?)
  4) IKT och egen dator (söka och värdera information från olika källor, lära sig hitta olika bra verktyg och webbplatser på nätet, föra anteckningar, kommunicera och skapa redovisningar med hjälp av datorn, kan vi ta något material kring detta på torsdagens lektion?)
  5) Forskningsnätet (föredrag, seminarier, workshops, studiebesök, knyta kontakter) och samarbete med Marint Centrum (ex samarbetar med Simris Alg, möjlighet att utveckla samarbete kring utveckling av fiskeredskap, biogas, etc, jag har många bilder från detta och eleverna kan kanske ta några bilder torsd när forskningsnätet handlar om ledarskap?)
  6) Kerpen (internationellt utbyte, träna språk, lära känna fler kulturer och människor och resa, har eleverna några bilder vi kan använda till exempel från deras resa till Lund och Malmö?)
  7) Ämneslärare, mentor, stöd- och stimulanstimmen (experter inom sina områden, mycket intresserade av sina ämnen, mentorn träffar sina elever regelbundet och ska vara ett stöd för sina elever, stöd- och stimulanstiden är till för att elever som kommit efter ska kunna få extra hjälp och elever som vill ha mer utmaningar och komma vidare ska få mer stimulans, hur ska detta illustreras? Förslag på bild: Bengt Vasseur och elever och golfbollar ?)
  8) Friluftsdagar, inspark/utspark (jag har bilder från insparken och det finns fler på skolan, vet ni vem som har dem? Har ni tips på vilken bild vi ska ta?)
  9) Studenten (Någon som har en bild på NV08 när det tog studenten? Eller någon annan nv-klass?)
  10)

 2. Else Said,

  mars 28, 2012@ 08:53      

  så bra saker ni plockar fram!!!

 3. cwasteson Said,

  mars 29, 2012@ 10:36      

  Komplettera:
  Musik (Simon fixar)
  Bilder/filmklipp som visar bredd (profilval, språk, musik)
  Intervju med Paula och Lotta: Osäker först ”kommer det att bli svårt?”
  Verb-rapp (Charlotta frågar Andreas, materialet finns på en hårddisk på skolan som Andreas förfogar över, men vi kan inte komma åt den förrän på tisd efter lovet, då är det kanske för sent?)
  Korvgrillning med elektricitet (Sanna)
  Ljudlabb (Sanna)
  Exkursion (Sanna)

  Var det någon som fotograferade eller filmade något vid Kerpen-elevernas presentation i biblioteket?

  Vad vi har:
  Kanske någon sekund från när Peter och elever sätter fyr på vätgas och när fem elever sitter vid datorer? (ej visa tomma klassrum)
  Intervjuer – varför man valt nv och hur det är på skolan, hur klasserna är …
  Massor med bilder. Charlotta har på Flickr http://www.flickr.com/photos/wastes/collections/ och så har vi på elevkontot på flickr också http://www.flickr.com/photos/48755629@N04/sets/. Sanna har en massa bilder och filmklipp. Ni har flera fina bilder på FB … Härligt!


RSS feed for comments on this post

Hoppa till verktygsfältet