Uppsatstävlingar

Är ni tävlingssugna?

Bokens dag har en uppsatstävling även i år. Årets tema är ”Boken” och uppsatsen måste skickas in före 31 maj. Här kan du läsa mer om tävlingen:  http://www.skillinge.com/bokensdag.html

Varje år i februari är det Emerichfondens uppsatstävling för gymnasister ”Vad kan vi lära av historien?” Man kan skriva en text redan nu i vår, som man sedan har gott om tid att slipa på … Här kan du läsa mer om tävlingen:  http://nvsp.skolbloggen.se/2012/02/01/tips-uppsatstavling/

Biståndsminister Gunilla Carlgren vill ha hjälp att skriva ett tal som hon ska hålla i Rio de Janeiro i mitten av juni. Talet ska handla om vad du tycker att man bör göra för att …

”att lösa vår tids globala utmaningar. Om du var med på det här mötet, vad skulle du vilja säga? Hur ska vi minska fattigdomen, öka respekten för mänskliga rättigheter och skapa en hållbar utveckling? Vilken framtid vill du ha och vad måste vi göra för att den ska bli verklighet?”

Talet ska vara färdigt före den 11 maj. Här kan du läsa mer om tävlingen:  http://us4.campaign-archive1.com/?u=a90f0d1042fc6508251b6566a&id=d2bdd9b25d&e=2084d414d5

Kanske skulle vi kunna lägga någon vecka på detta i vår? Vad tycker ni?

Om inte annat så är det kanske någon av er som sugen på att vinkla er debattartikel åt det här hållet. Emerichfondens uppsats skulle ju mycket väl kunna vara en debattartikel och talet skulle passa jättebra som en debattartikel men med lite fler retoriska finesser (som en anpassning till att det ska hållas muntligen).

Lite mer ovanliga uppsatstävlingar:

Här kan du före 5 maj delta i en uppsatstävling för gymnasister i ämnet matematik:  http://www.math.su.se/samverkan/kommun-skola/tavlingar/uppsatstavling/2012-ars-tavling-1.70552

Förra året i oktober kunde man delta i en uppsatstävling i ämnet kemi (kanske kommer det en ny omgång i höst?):  http://www.chemsoc.se/admin/UploadFile.aspx?path=/UserUploadFiles/ArkivKemiundervisn/Uppsatstavling2011.pdf

 

Comments are closed.

Hoppa till verktygsfältet