Archive for mars, 2012

NV-programmet

Marknadsföring: Det måste vara sant, men det kan vara vinklat. Hur kan man gestalta/visa (via fotografier eller filmklipp) att man på nv-programmet har … kul (på lektioner och raster) bra gemenskap, umgås över klassgränser vågar ta initiativ och pröva idéer, mod bredd (många behörigheter, många dörrar öppna), stora kunskaper och färdigheter närhet och lugn, lättare […]

Comments (3)

Dags för kamratrespons och bearbetning

Nu är det dags att byta texter med varandra. Vad är bra med texten? Ge konkreta exempel och skriv varför du tycker det är bra. Är texten sammanhängande? Det vill säga finns det en tydlig röd tråd? Är texten tydligt uttryckt? Det vill säga förstår du utan svårigheter vad skribenten menar? Är argumenten tydliga? Är de […]

Comments off

Uppsatstävlingar

Är ni tävlingssugna? Bokens dag har en uppsatstävling även i år. Årets tema är ”Boken” och uppsatsen måste skickas in före 31 maj. Här kan du läsa mer om tävlingen:  http://www.skillinge.com/bokensdag.html Varje år i februari är det Emerichfondens uppsatstävling för gymnasister ”Vad kan vi lära av historien?” Man kan skriva en text redan nu i vår, […]

Comments offHoppa till verktygsfältet