Argumentation, del 2: debattartiklar

Syfte

Du vill påverka dina läsare!

Bestäm dig för vad som är din tes! Tänk på att du ska kunna koppla den till dina programmål/din studieinriktning!

Hur vill du att dina läsare ska påverkas? Vad vill du att de ska göra eller tänka efter att ha läst din artikel?

Målgrupp

Din målgrupp är en bred allmänhet. Ha därför som målsättning att din insändare eller debattartikel ska kunna publiceras i Ystads Allehanda eller motsvarande.

Anpassa ditt språk och din stil efter din målgrupp!

Innehåll och omfång

Bestäm dig för en tes som du kan koppla till dina programmål/din studieinriktning! Presentera den tydligt. Ha klart för dig vad som är syftet med din text!

Argumentera tydligt för din tes. Jobbar du för ett högre betyg ska du även ha med ett motargument som du bemöter. Tips: Ha tre argument för och gärna ett emot (detta måste dock i så fall bemötas förslagsvis med något av dina förargument).

Du ska i din text ta med stöd för dina argument som kommer från någon annan källa än dig själv (ur en text, en tabell, en bild eller liknande). Du ska, precis som i ett referat, redovisa varifrån detta material kommer (författare, titel, var och när det publicerats) och använda dig av referatmarkeringar. Utnyttja det material som du hittat så att det tjänar dina syften.

Texten ska vara på mellan 500 och 800 ord.

Tänk och uttryck dig självständigt!

Skriv vad du tycker och varför du tycker som du gör, hur du tolkar det som du skriver om och varför du tolkar det som du gör, etc. (Tänk på att inte endast skriva vad du tror att läsaren vill läsa, utan våga visa dig själv!)

Ge gärna både konkreta exempel på det som du skriver om och gör generaliseringar! Ta upp viktiga detaljer såväl som de stora sammanhangen!

Använd ditt eget språk! Dina tankar ska kläs i Dina ord! Då blir din text unik och intressant!

Litteraturhänvisningar och referatmarkörer

När du berättar om olika texter eller bilder så var noga med att presentera dem så att dina läsare kan hitta dem och själva läsa eller titta på dem! (T ex ”Även Peter Englund ger i sin essäsamling Brev från Nollpunkten från 1996 en mörk bild av 1900-talet och …”)

Skilj på det du refererar (andras tankar) och det som är ditt eget genom att använda dig av referatmarkörer när du refererar (t ex ”Englund avslutar sin text med att…”) och ”jag anser/tycker/tror/…” när det är dina egna tankar (t ex ”Jag tror att Englund vill säga följande med sin artikel…”/”Den texten får mig att tänka på…”).

Styckeindelning och satsradning

Något som många av er missar är när man ska ha nytt stycke och hur man markerar nytt stycke. Se till att du har detta klart för dig! (Allt som hör ihop ska stå ihop. Nytt stycke markeras med ny rad och indrag eller en blankrad.

Ett annat vanligt problem är satsradningar. Ett exempel: Jag har läst boken Brev från nollpunkten av Peter Englund, den fick mig att tänka på att…” Sätt punkt mellan fullständiga meningar (inte bara komma)!

Inledning

Tänk på att skriva en kort inledning där du väcker läsarens intresse och berättar vad din text kommer att handla om.

Den röda tråden

Se till att din text hänger ihop! Ha en väl genomtänkt disposition som markeras genom din styckeindelning.

Avslutning

Tänk på att skriva en avslutning där du avrundar din text (t ex genom att sammanfatta det viktigaste av det som du kommit fram till i din text eller genom att upprepa det centrala i din inledning, vilket gör att cirkeln sluts).

Resurs:

Jansson & Levander (2003) Handbok i svenska språket, s 148-150. På dessa sidor kan ni bl.a. läsa en typisk insändare om kopplingstvång av hundar och en debattartikel om att killar och tjejer bör gå i olika klasser.

Infokoll.se (http://www.infokoll.se/index.php/presentera-ny-kunskap) är en webbplats skapad av ämneslärare och bibliotekarier inom Umeå gymnasieskola i syfte att höja elevernas informationskompetens. Där kan du hitta bra material om vad som kännetecknar flera av våra vanligaste typer av texter, t ex argumenterande texter, krönikor, essäer, referat, recension, reportage och vetenskapliga rapporter. Denna adress kan du alltså ha nytta av inte bara nu och inför provet, utan även efter att du avslutat gymnasiet. Så här skriver de om att Argumentera:

Att argumentera innebär att vi försöker övertyga andra om en viss ståndpunkt. För att lyckas med det krävs det att vi har en tydlig åsikt, en tes, och skäl som stödjer den åsikten d v s argument. Argumenterande texter t ex insändare och debattartiklar lyckas med sitt syfte att påverka om tesen är tydlig och argumenten strukturerade.

Grundmodell för argumentation
Tes
Ställningstagande, åsikt
Förargument

Motargument
Argument mot motargument

Kännetecken för en argumenterande text
Skribenten är insatt i ämnet och har både fakta och värderingar som stödjer tesen
Inledningen väcker läsarens engagemang för frågan.
Tesen är tydlig
Förargumenten har en nära koppling till tesen
Motargumenten visar att skribenten är insatt i hur motståndaren tänker
Skribenten lyckas bemöta motargumenten
Styckeindelning som tydliggör textens delar: inledning, argumentation och avslutning.
Naturliga övergångar mellan styckena som binder ihop texten
Språket är varierat, slagkraftigt och effektivt. Hellre resonerande än aggressivt.”

Här får du fem tips som gör dig till en stjärna på att argumentera:

”Lilla Argumentationsskolan – bli en stjärna på att argumentera”  http://www.astarcan.se/snabba-tips/lilla-argumentationsskolan-5-regler/

Slutligen några ord om retorik:
Känner ni till de tre begreppen som man brukar använda inom retoriken: logos, pathos och ethos? Här kommer ett citat från samma webbplats som förhoppningsvis känns användbara (tänk gärna på att försöka få med alla tre i din argumentation):

”Det finns bara tre sätt att argumentera på, så vida du inte har tillgång till en pistol.
Logos, handlar om logiken. Här är alla fakta argument och plånboksargument. Detta är basen, men för att ta höjd i en argumentation måste vi även spela mot de andra sidorna i triangeln.
Pathos, handlar om upplevelse. Det är här vi knyter an verkligenheten, livet och det som berör oss mest känslorna. Här tar vi in målande exempel, här får vi människor att lyssna, känna igen sig och bli berörda.
Ethos, handlar om din trovärdighet. Är du en person som man kan lita på och kan man lita på det du säger. Detta är mycket subjektivt och avhängigt av situation. Tänk dig att du är på en cirkus, hur reagerar du på om clownen resp. teaterdirektören kommer och säger att det brinner?”

Lycka till med materialsamlandet och skrivandet!

Här nedanför i kommentarsfältet ska ni redovisa era teser! Jag har skrivit upp era namn i den ordning som de står på grupplistan och ni ska svara på kommentaren med ert namn och där skriva er tes.

58 Comments

 1. cwasteson Said,

  februari 29, 2012@ 12:52      

  Måns A

  • Måns Said,

   mars 6, 2012@ 01:59      

   Inför undervisning om arbetsrätt

   • cwasteson Said,

    mars 9, 2012@ 08:16      

    Tydlig tes. Utmärkt! Tänk på att tala om vilka elever som bör få undervisning i arbetsrätt. Bör de få det på gymnasiet eller redan i grundskolan (som är obligatorisk)?
    Lycka till!

 2. cwasteson Said,

  februari 29, 2012@ 12:52      

  Julia B

  • Julia B Said,

   mars 14, 2012@ 07:38      

   Tillåt aktiv dödshjälp vid dödliga sjukdomar

 3. cwasteson Said,

  februari 29, 2012@ 12:52      

  Oscar B

  • Oscar Said,

   mars 1, 2012@ 11:26      

   Min tes är följande: Varför vi inte borde förbjuda fildelning

   • cwasteson Said,

    mars 5, 2012@ 07:00      

    Tydlig tes! Utmärkt!
    Lycka till!

 4. cwasteson Said,

  februari 29, 2012@ 12:52      

  Carl Henrik D

  • CH Said,

   mars 6, 2012@ 01:41      

   Inför feministiskt självförsvar i skolan!

   • cwasteson Said,

    mars 9, 2012@ 08:24      

    Tydlig tes. Utmärkt!
    Vi pratade ju lite på lektionen så jag vet att du tänker dig att det skulle kunna gå in i andra ämnen, du nämnde kursen Idrott och hälsa (och inte vara en egen kurs). Ska man få undervisning i detta i gymnasiet eller redan i grundskolan (som är obligatorisk)?
    Alla vet säkert vad självförsvar är, men vad som menas med feministiskt självförsvar är nog inte lika känt för alla, så glöm inte att beskriva det.
    Behöver inte killar någon motsvarande utbildning? För killar löper väl också stor risk (mer för dödligt våld och grov misshandel kanske?), särskilt i samband med fester, krogen och så?
    Lycka till!

 5. cwasteson Said,

  februari 29, 2012@ 12:53      

  Sanna H

  • Sanna Said,

   mars 1, 2012@ 11:08      

   Jag tänkte skriva om att ha hälsa som ett kärnämne!

   • cwasteson Said,

    mars 1, 2012@ 11:46      

    Tydlig tes: ”Hälsa bör vara ett kärnämne”. Utmärkt! Fundera över vad ämnet måste innefatta: vad är det som i dagsläget saknas i elevers utbildning? Varför behöver man en hel kurs i ämnet (kommer det inte in tillräckligt i andra ämnen)?
    Lycka till!

    • cwasteson Said,

     mars 9, 2012@ 08:56      

     Jag glömde skriva att du bör fundera över vilka elever det är som ska ha ”hälsa” som kärnämne (det låter som gymnasiet), men det är säkert lika viktigt i grundskolan (eftersom alla barn och ungdomar måste gå grundskolan) …

     Och så funderade jag över om ni inte redan har en kurs som heter ”Idrott och hälsa”, men det räcker kanske inte?

 6. cwasteson Said,

  februari 29, 2012@ 12:53      

  Rasmus L

  • Rasmus Said,

   mars 6, 2012@ 01:48      

   Min tes är: Vi bör idrotta mer än vad vi gör idag

   • cwasteson Said,

    mars 9, 2012@ 08:59      

    Tydlig tes. Utmärkt!
    Det tänker du säkert redan, men ge gärna tips på vilken typ av motion som är bra för oss (antagligen olika för olika typer av människor – utifrån hur van motionär man är – och olika för olika åldrar).
    Det borde vara lätt att hitta källor som visar hur viktigt det är med motion för såväl den fysiska som psykiska hälsan.
    Lycka till!

 7. cwasteson Said,

  februari 29, 2012@ 12:53      

  Paula L

 8. cwasteson Said,

  februari 29, 2012@ 12:53      

  Christoffer N

 9. cwasteson Said,

  februari 29, 2012@ 12:53      

  Alexander O

  • Alexander Said,

   mars 6, 2012@ 01:56      

   Min tes är: Mediciner gör mer nytta än skada

   • cwasteson Said,

    mars 9, 2012@ 09:02      

    Tydlig tes. Utmärkt!
    Vi spånade ju lite på lektionen och jag fortsatte att fundera kring det du ville skriva om … Kanske kan man formulera det i stil med något som liknar ”Låt dig inte skrämmas av tidningarnas skriverier om medicinernas biverkningar”.
    Lycka till!

 10. cwasteson Said,

  februari 29, 2012@ 12:54      

  Lotta O

  • Lotta Said,

   mars 1, 2012@ 11:25      

   min tes är: Kan vi verkligen förlita oss på all teknik i dagens samhälle?

   • cwasteson Said,

    mars 1, 2012@ 11:43      

    Spännande ämne, men stort. Skriv här en kommentar där du mer utvecklar vad du menar, dvs mer specifikt vad du syftar på.
    Är din tes alltså: ”Man kan inte förlita sig på all teknik i dagens samhälle”. Att sedan ha en retorisk fråga som rubrik funkar utmärkt.
    Lycka till!

    • Lotta Said,

     mars 6, 2012@ 01:07      

     Ja, jag tänkte specifikt på att Nordeas internetbank inte fungerade vid ett tillfälle och då kunde folk inte betala sina räkningar och kände därför att man borde inte förlita sig på att allt tekniskt som växer runt omkring oss.

     • cwasteson Said,

      mars 6, 2012@ 01:26      

      Bra! Där har du ett konkret exempel på (och därmed också ett argument för) hur sårbart vårt samhälle har blivit.

 11. cwasteson Said,

  februari 29, 2012@ 12:54      

  Simon T

  • simon Said,

   mars 6, 2012@ 01:48      

   Sänk fångstkvoterna inom fisket istället för att höja dem!

   kanske lite klyddig tes men jag kom att tänka på det efter: http://www.sydsvenskan.se/skane/article1612213/Nastan-all-fisk-borta-runt-kusterna-i-Skane.html

  • cwasteson Said,

   mars 9, 2012@ 09:10      

   Beror avsaknaden av fisk på fisket, eller bara på att den flyttat på sig?

   Det här med fisket är verkligen jätteintressant (och verkar komplicerat)!

   Vad jag förstår så använder en del fiskare för täta nät, vilket gör att de får upp mindre fiskar än de sedan får ”landa” (sälja vidare) och då kasseras den fisken (så även om den inte når konsumenterna så överlever den inte).

   Om det visar sig vara svårt att hitta en tydlig tes kring hur man bör göra med fisket, så kan man ha tesen att det behöver utredas omsorgsfullt innan man fattar beslut och använda som argument att det finns så motsägelsefulla uppgifter kring läget i Östersjön (om det nu är Östersjön som din debattartikel ska handla om).

 12. cwasteson Said,

  februari 29, 2012@ 12:54      

  Victor D

  • Viktor Said,

   mars 1, 2012@ 12:45      

   min tes är: Mer praktik för gymnasieelever

   • cwasteson Said,

    mars 5, 2012@ 06:59      

    Tydlig och bra tes, men det är viktigt att även vara tydlig med ”mer än vad?”.
    Följdfrågor blir alltså: Hur mycket praktik har ni nu? Hur mycket är målsättningen?
    Lycka till!

 13. cwasteson Said,

  februari 29, 2012@ 12:54      

  Berniz I

 14. cwasteson Said,

  februari 29, 2012@ 12:55      

  Rebecka K

  • rebecka Said,

   mars 1, 2012@ 12:28      

   Min tes är: Mer kärnkraft i Sverige

   • cwasteson Said,

    mars 5, 2012@ 07:02      

    Bra att du är tydlig med var man ska använda mer kärnkraft!
    Tydlig tes, men var också tydlig med vad som menas med ”mer”.
    Följdfrågan blir ”Mer än vad?”. Mer än man har i dag?
    Lycka till!

 15. cwasteson Said,

  februari 29, 2012@ 12:55      

  Andreas L

  • Andreas Said,

   februari 29, 2012@ 05:14      

   Min tes är följande: Vill du förbättra din ekonomiska situation? -Köp aktier!

   • cwasteson Said,

    mars 1, 2012@ 10:48      

    Tydlig och bra tes: ”Att köpa aktier är bra.”
    och du har redan en bra rubrik. Utmärkt!
    Lycka till!

    • cwasteson Said,

     mars 9, 2012@ 09:13      

     Det funkar även fint att du ändrar tesen lite, så att den blir något i stil med (som du sa när vi pratades vid på lektionen):
     Det finns sätt att minska riskerna med aktieköp. Och aktier bör du köpa om du vill förbättra din ekonomiska situation.

 16. cwasteson Said,

  februari 29, 2012@ 12:55      

  Alexandra L

  • Alexandra Said,

   februari 29, 2012@ 08:01      

   Ja, min tes blir någonting i stil med: Sänkta ungdomslöner försämrar.

   • cwasteson Said,

    mars 1, 2012@ 10:51      

    Tydlig och bra tes: ”Att sänka ungdomslönerna är dåligt”. Utmärkt! Tänk på: Om du skriver ”försämrar” så behöver du berätta vad det försämrar. Lägger du till det så kan det vara din tes istället för den jag skrev här.
    Lycka till!

 17. cwasteson Said,

  februari 29, 2012@ 12:55      

  Julia L

  • Julia L Said,

   mars 1, 2012@ 11:03      

   Min tes är: En prissänkning skulle leda till ökat intresse för kollektivtrafiken.

   • cwasteson Said,

    mars 5, 2012@ 07:05      

    Tydlig tes: Sänk biljettpriserna i kollektivtrafiken! Utmärkt!
    Bra att du redan har ett starkt argument för din tes: att lägre priser leder till att fler väljer att resa kollektivt.
    Lycka till!

  • Julia L Said,

   mars 1, 2012@ 12:35      

   Sänk priserna på kollektivtrafiken.

   Tåg- och busspriserna fortsätter bara att öka. Allt fler människor tappar intresset för att åka kollektivt p.g.a. det bli för dyrt. En enkel biljett till Malmö för en vuxen från Simrishamn kostar nu 99 kronor. Vem har råd att betala nästan 1000 kronor för att pendla till jobbet varje dag i en vecka? Och hur ska ungdomar ha råd med detta?

   En prissänkning hade kunnat bidra till en förbättring när det gäller miljön genom att fler människor hade börjat åka kollektivt istället för att var och en åker enskilt i sina personbilar. Miljön blir positivt påverkad genom att utsläppen minskar. Om 20 personer väljer att åka buss istället för att var och en ska köra själva så kommer utsläppen att minska på grund av att man ”samåker”.

   Även staten hade sparat pengar på detta. Om fler hade börjat åka buss eller tåg så hade det varit mindre trafik på vägen och det hade inte slitits så mycket på vägarna och då hade det sparats pengar på att slippa fixa vägar och dylikt.

   Ännu en sak som hade kunnat leda till en förbättring är att man hade kunnat öka resorna. Med det menar jag att trafiken hade kunnat vara tillgänglig dygnet runt och inte att sista bussen går klockan 12 eller att bussarna utökar sina destinationer. Om bussarna börjat gå senare tror jag också att andelen rattfyllerister hade minskat. Men detta hade även kunnat leda till att busschaufförerna eller tågpersonalen hade fått jobba på väldigt obekväma tider och att de har jag väldigt svårt att tänka mig att de är positivt inställda till. Något som också hade påverkats negativt av att öka resorna är att man mest troligt hade behövt anställa mer personal och då ökar personalkostnaderna istället. Men om man tänker efter så är detta inget större problem med tanke på att fler börjar åka kollektivt och på så sätt tjänar man in mer pengar. Men om man bortser från pengarna så tycker jag att man ska vara positiv till tanken att miljön förbättras. När det gäller personalens ombekväma tider så har jag väldigt svårt att tro att det inte går att fixa det på ett sätt som gör alla nöjda.

   Jag som ungdom känner mig väldigt begränsad var jag kan åka just på grund av den ekonomiska frågan. Jag anser inte att detta är ett problem som är omöjligt att verkställa. Jag tror att detta hade kunnat leda till en utveckling för samhället. Det känns mer modernt med kollektivtrafik, för om man kollar på andra ställen i Sverige så har de stadsbussar som går i princip hela tiden så jag förstår inte varför man inte hade kunnat utveckla de längre resorna också. Om jag hade varit busschaufför hade det inte spelat mig någon roll om jag hade kört små sträckor klockan två på natten eller om hade kört från Simrishamn till Lund.

   Julia Lundgren SPE10

   • cwasteson Said,

    mars 5, 2012@ 07:16      

    Aldrig punkt i en rubrik. I undantagsfall kan man ha utropstecken eller frågetecken, men ofta undviker man även det.

    Du har flera starka och bra argument för din tes. Bra!

    Ett annat argument som jag kommer att tänka på när jag läser är att staten kanske inte bara slipper betala så mycket vägunderhåll, utan kanske kan staten också spara pengar genom att det blir mindre trafikolyckor (de orsaker ju inte bara massor av personligt lidande utan kostar även samhället massor av pengar)?

    I detta stycket ”Ännu en sak som hade kunnat leda till en förbättring är …” tar du upp massor av bra saker, men det är lite rörigt. Försök att skapa mer struktur (bena upp fördelar och nackdelar och kanske stryka något om det blir för rörigt ändå).

    Ett annat motargument som jag spontant kommer att tänka på är att ofta förekommande förseningar i kollektivtrafiken kan göra att man inte väljer att åka kollektivt trots att det är billigt … Men sänker man priserna tillräckligt mycket, eller åtgärdar förseningsproblemen så kommer man undan det. 🙂

    Se om du kan hitta någon relevant statistik eller kanske någon forskare eller annan expert som uttalar sig i frågan. Det höjer alltid en texts trovärdighet.

    Jobba gärna mer med inledning och slut. De ska vara medvetna. Inledningen ska vara intresseväckande och slutet ska gärna återknyta till början.

    Lycka till med bearbetningen!

 18. cwasteson Said,

  februari 29, 2012@ 12:55      

  Sara P

 19. cwasteson Said,

  februari 29, 2012@ 12:56      

  Elin S

  • Elin Said,

   mars 1, 2012@ 11:01      

   min tes är, yngre kommunsinvånare- konstgärsplan i simrishamn?

   • cwasteson Said,

    mars 1, 2012@ 11:41      

    Hej!
    Jag blev lite osäker på vad du menar. Är tesen: ”Man bör skaffa konstgräsplan i Simrishamn” eller kanske ”Man bör skaffa en konstgräsplan för de unga i Simrishamn”? Vilka ska få utnyttja planen?

    • Elin Said,

     mars 1, 2012@ 12:13      

     skolor och klubba bör få använda planen. tesen är: man bör skaffa konstgärplan i simrishamn

     • cwasteson Said,

      mars 5, 2012@ 07:06      

      Hej igen! Bra att du ringat in din tes mer!
      Lustigt att du råkar få samma tryckfel i båda dina kommentarer: konstgräsplan ska det stå. 😉

 20. Elin Said,

  mars 1, 2012@ 12:25      

  klubbar*


Trackbacks/Pingbacks

 1. NV10 och SPE10 läser Svenska B - Lite lästips för er som ska skriva tal eller noveller

RSS feed for comments on this post

Hoppa till verktygsfältet