Några övningar i röstanvändning och kroppsspråk

A. Pröva skillnaden i betydelse om du betonar olika ord i följande sats:

”Retorik är konsten att få människor att lyssna.”

B. Träna dig att ta i hand och testa ”döda fisken”, ”härskaren”, ”roboten” och ”nyparen”. Pröva hur det känns om den du tar i hand med istället för att titta på dig, tittar på nästa person som hon eller han ska ta i hand.

C. Var i grupper på två eller tre. En berättar vad han eller hon gjort eller ska göra i helgen. De andra lyssnar, först uppmärksamt i ca 1 minut och sedan ouppmärksamt (ser på klockan, suckar, etc). Byt roller. Hur känns det? Vill du fördjupa övningen kan du göra den mer komplicerad genom att växla mellan att lyssna ”nyfiket och intresserat”, ”kritiskt och ifrågasättande”, ”nonchalerande” (ointresserat) och avbrytande (kommer med egna associationer och tar över ordet hela tiden).

D. Var i grupper på två eller tre. En berättar vad han eller hon ser i runt omkring sig. Berätta det med några av följande röster, försök att få med många sinnen:
1) vanlig röst,
2) som om du berättade det för din lomhörda mormor,
3) en nyhetsuppläsare,
4) en sportkommentator,
5) en kärleksförklaring,
6) frikyrkopastor,
7) sagostunden eller
8) en begravningstalare.

Här kan du få fler tips på talövningar:http://cwaste.skolbloggen.se/svenska/talovningar/

Comments are closed.

Hoppa till verktygsfältet