Archive for februari, 2012

Projektarbeten

Har du bestämt dig för vad ditt projektarbete ska handla om och vad du ska göra? Känner du att du har behov av stöd och tips från din svensklärare eller kurskamrater? Finns det något som anknyter till projektarbetet som du skulle vilja att vi jobbade med här på svenskan? Om du har nytta av att […]

Comments off

Argumentation, del 2: debattartiklar

Syfte Du vill påverka dina läsare! Bestäm dig för vad som är din tes! Tänk på att du ska kunna koppla den till dina programmål/din studieinriktning! Hur vill du att dina läsare ska påverkas? Vad vill du att de ska göra eller tänka efter att ha läst din artikel? Målgrupp Din målgrupp är en bred […]

Comments (58)

Utvärdering: introduktion

Create your free online surveys with SurveyMonkey, the world’s leading questionnaire tool.

Comments off

Argumentation, del 1

Vi börjar med att läsa i boken s 148-150. Gör uppgift 1, 2a och 3. Dessa går vi sedan igenom tillsammans. Sedan ska vi ha skriftliga gräl. 1. A) Bestäm dig för en fråga som engagerar dig och som du kan lite om. Välj gärna något som har anknytning till din studieinriktning eller ett framtida […]

Comments (41)

Några övningar i röstanvändning och kroppsspråk

A. Pröva skillnaden i betydelse om du betonar olika ord i följande sats: ”Retorik är konsten att få människor att lyssna.” B. Träna dig att ta i hand och testa ”döda fisken”, ”härskaren”, ”roboten” och ”nyparen”. Pröva hur det känns om den du tar i hand med istället för att titta på dig, tittar på […]

Comments off

Tips: uppsatstävling

Emerichfonden håller årligen i en uppsatstävling för gymnasieungdomar. Temat är ”Vad kan vi lära av historien?” Här hittar du Emerichfondens hemsida:  http://www.emerichfonden.nu/. Är detta en tävling som ni skulle vilja delta i? Här kan du läsa exempel på uppsatser som varit med och tävlat:  http://www.emerichfonden.nu/arkiv/uppsatser Emerichfonden har även en tävlingskategori för eldsjälar som inom skolans […]

Comments offHoppa till verktygsfältet