Träna dig på att skriva referat del 1

Dessa första övningar får ni gärna testa att göra tillsammans. Nästa text (den om näthatet) som ni ska skriva referat på ska ni däremot göra individuellt.

Denna text har jag hämtat ur det nationella provets texthäfte Den moderna människan hösten 2006. Tyvärr finns inte originaltexten på nätet, annars hade jag länkat till den. Originaltexten är på ca 330 ord och du ska träna dig på att skriva ett referat på 115 ord +/-10%.

*****

Får du tid över så pröva att skriva ett referat på denna text också. Den är hämtad ur samma nationella prov, men är lite längre. Bra träning alltså! Skriv ett referat på 120 ord +/-10%.

30 Comments

 1. Måns Said,

  januari 24, 2012@ 01:39      

  Den 30/10 2004 skriver Henrik Samuelsson under rubriken Spåamardröm blir verklighet i Tyskland
  Att Big brother-centrat utanför Hamburg ska byggas om till en isolerad stad i mars. Deltagarna ska leva där på obestämd tid bland 100 direktsändande tv-kameror. De kommer kunna arbeta, skaffa barn och familj och även dö i dokusåpan. Det kommer likna filmen Truman Burbank.

  Deltagare kommer kunna kastas ut men det finns ingen som hindrar att de lever hela sina liv i BB forever, som projektet kallas.
  Arbetslösa är den prioriterade målgruppen i fråga om deltagare.

  Såpan, som fått stark kritik, ska sändas dygnet runt på internet.

  • Julia B Said,

   februari 2, 2012@ 12:31      

   Rubriken ska vara inom citattecken. Glöm inte heller att skriva var artikeln blev publicerad. Det finns ingen referat markering. Du har lyckats bra med att göra om texten till din egen och det är lätt att hänga med i texten. Det har antagligen blivit ett slarvfel mellan ”Tyskland” och ”Att” eftersom du har ny rad och stor bokstav på ”Att”. Tänk på att läsa igenom allt innan du skickar in referatet. Det är väldigt bra med styckes indelningen, men det skulle räcka med två stycken i det här lilla referatet.

   • Måns Said,

    februari 2, 2012@ 12:37      

    Jo, måste ha råkat trycka på enter av misstag där i början. Och om man gör den ändringen så blir det
    ”Den 30/10 2004 skriver Henrik Samuelsson under rubriken Spåamardröm blir verklighet i Tyskland att Big brother-centrat utanför Hamburg ska…” blir det en referatmarkering. Men jag kanske skulle ha med ett senare i texten med.
    De andra felen har du nog rätt i.

 2. Lotta & Sanna Said,

  januari 24, 2012@ 01:43      

  Stadsbubbla byggs i Tyskland
  Henrik Samuelsson rapporterar (2004-10-30) i Helsingborgs Dagblad att över 100 direktsända tv-kameror kommer att dokumentera dokusåpaprojektet ”BB forever”, där volonterande tyska medborgare lever i en stadsbubbla. Staden kommer att byggas utanför Hamburg med en beräknad start i mars. Den ska innehålla bl.a. ett torg, en kyrka och en skogsdunge. Här ska deltagarna kunna leva och bo under en längre tid, med möjlighet till att utbilda sig, bilda familj och skaffa jobb. I första hand är det arbetslösa som rekryteras till evighetssåpan och kan sedan välja om de vill stanna ett antal år eller på livstid. Kritiken är stark mot projektet. Mediepsykologen Jo Groebel menar att det skulle vara skadligt för deltagarna att ha levt i denna konstgjorda värld och sedan komma ut i verkligheten.

  • Måns Said,

   februari 2, 2012@ 12:18      

   Hej Lonna 🙂

   Ni har inte med rubriken i din text.
   Ni har med mycket information och få språkfel, vilket är bra.
   Men ni kanske ska ta med att den ska sändas dygnet runt på nätet.

   Mån(s/a)

 3. Oscar Said,

  januari 24, 2012@ 01:43      

  Såpamardröm blir verklighet i Tyskland
  En låtsasstad utanför Hamburg i Tyskland blir RTLs nya Big Brothersatsning. Detta skriver Henrik Samuelsson från Helsingborgs Dagblad den 30:e oktober 2004. Projektet kallas BB Forever och man siktar på att direktsända livet i en inhägnad stad. TV-bolaget RTL vill filma människor som spenderar en stor del eller hela sitt liv i övervakningszonen. Producenten Rainer Laux hoppas att par blir gravida och uppfostrar sina barn där. Hur de barnen skulle kunna klara av riktiga världen är dock en fråga mediepsykologen Jo Grobel undrar över. Projektet kommer direktsändas dygnet runt på internet och på kvällarna visas höjdpunkterna på kanalen RTL 2.

  Av Simon, Oscar och Carl Henrik

  • Sanna Said,

   februari 2, 2012@ 11:28      

   Bra text! Ni får med allt det viktiga så att man får en bra förståelse för vad hela artikeln handlar. Vi tycker det hade passat bättre med ”skriver Henrik Samuelsson i” istället för ”skriver Henrik Samuelsson från”. För att poängtera att artikeln är publicerad i tidningen och inte att han bara är reporter för den(för annars kan det tolkas som han har skrivit det för annat syfte, t.ex. en blogg). I den meningen skulle man även kunna sätta in titeln, dvs Detta skriver Henrik Samuelsson i artikeln ”Såpamardröm blir verklighet i Tyskland” som publicerades i Helsingborgs dagblad…etc.

   Mvh Sanna och Lotta

 4. Alexandra Said,

  januari 24, 2012@ 01:44      

  I Helsingborgs Dagblad den 30.10.2004 skrev Henrik Samuelson/TT, i artikeln ”Såpamardröm blir verklighet i Tyskland”, om att i en stad utanför Hamburg, Tyskland, byggs där en Big Brother-stad där deltagare ska kunna stanna på obestämd tid men de kan även åka ut. Projektet kallas ”BB forever”. I staden blir deltagarna bevakade dygnet runt av tv-bolaget RTL som både ska sända det över internet och tv. Under tiden deltagarna är i staden kan de utbilda sig. Enligt producenten Rainer Laux hoppas man att där ska födas barn i staden. Kritiken mot programmet är stark. Mediepsykologen Jo Groebel anser att efter flera år i en konstgjord värld kan det bli problematiskt att återanpassa sig till den yttre världen.

  • Lotta o Sanna Said,

   februari 2, 2012@ 11:39      

   Sammanhängande text. Du har valt bra ord och fått med även åsikterna om projektet. Det är bra att du även fått med rubriken på själva artikeln i ditt referat. För långa meningar gör att det kan bli lite rörigt och jobbigt att läsa. Tårta på tårta ungefär.
   Något som borde ändras är att du skriver i nutid. Genom texten verkar det som om projektet har satts igång. Så du borde istället skriva att det planeras och att det kommer att filmas etc. t.ex. ”byggs där en Big Brother-stad” kanske du ska ändra till att den ska byggas och likadant gäller det för ”I staden blir deltagarna bevakade”.

  • Oscar Said,

   februari 2, 2012@ 12:12      

   I Helsingborgs Dagblad den 30.10.2004 skrev Henrik Samuelson/TT, i artikeln ”Såpamardröm blir verklighet i Tyskland”, om att i en stad utanför Hamburg, Tyskland, byggs där en Big Brother-stad där (det, talspråk) deltagare ska kunna stanna på obestämd tid men de kan även åka ut. (för lång mening, dela upp den). Projektet kallas ”BB forever”. I staden blir deltagarna bevakade dygnet runt av tv-bolaget RTL som både ska sända det över (på) internet och tv. Under tiden deltagarna är i staden kan de utbilda sig. Enligt producenten Rainer Laux hoppas man att där (det) ska födas barn i staden. Kritiken mot programmet är stark. Mediepsykologen Jo Groebel anser att efter flera år i en konstgjord värld kan det bli problematiskt att återanpassa sig till den yttre världen.

   Texten följer en röd tråd. Flödet på meningarna förstörs lite för att det är variande längd på meningarna, ibland korta och ibland väldigt långa. Några språkliga fel men överlag väldigt bra!

   Kommenterad av Oscar, Simon och Kalle

 5. Julia Said,

  januari 24, 2012@ 01:44      

  Henrik Samuelsson/TT Helsingborgs Dagblad skriver den 30 oktober 2004 att utanför Hamburg byggs Big brother-staden där deltagare blir bevakade dygnet runt av direktsända kameror. Deltagarna kommer åka ut då och då men inget hindrar människor till att spendera hela sitt liv i BB forever. Ombyggnaden ska vara klar i Mars och där ska då finnas en stad med torg, kyrka och en skogsdunge att jogga i. Deltagarna kan välja att utbilda sig och därefter lämna eller stanna kvar i (mar)drömtillvaron. Som deltagare kan man bestämma sig för att skaffa barn men det är ännu oklart om hur dessa ska hanteras berättar Samuelsson. BB-forever kommer att sändas på internet och på tv. / Rebecka, Bernis och Julia

  • Alexandra Said,

   februari 2, 2012@ 11:33      

   Ni har missat att skriva artikelns namn i källhänvisningen.. Ta gärna en extra kontrolltitt på svenskan med då det är några småfel som lätt kan fixas. Då tänker jag på exempelvis ”Deltagarna kommer åka ut då och då men inget hindrar människor till att spendera hela sitt liv i BB forever.” ..men annars finns det inget som hindar deltagarna från att spendera hela sina liv i BB forever. // Alexandra 🙂

  • Oscar Said,

   februari 2, 2012@ 12:40      

   Ni har inte fått med så mycket med vad konsekvenserna med att leva där kan bli och vad kritikerna tycker osv. Försöka korta ner detaljerna lite (efterso mdet är ett referat) och få med mer av det hela. Annars bra text!

   //Oscar och Simon

 6. Andreas, Alexander och Rasmus Said,

  januari 24, 2012@ 01:45      

  Dokusåpamardröm i Tyskland
  I Hamburg, Tyskland pågår Big brother forever dokusåpan, där deltagarna kan stanna på obestämd tid. I den inhägnade byn där dokusåpan utspelar sig finns ett torg, affärer, en liten kyrka och en skogsdunge att jogga i, berättar Henrik Samuelsson i artikeln ”Såpamardröm blir verklighet i Tyskland”(Helsinborgs Dagblad 30.10.2004). Deltagarna kan om de vill studera under tiden de är med i dokusåpan. De flesta deltagarna är arbetslösa och det tyska tv-bolaget räknar med att folk kommer köa för att få vara med in programmet. Över 100 tv-kameror direktsänder över internet. Mediepsykologen Jo Groebel anser att de som deltar i programmet kommer få det svårt att anpassa sig till den yttre världen igen.

  • Rebecka, Julia, Bernis Said,

   februari 2, 2012@ 11:27      

   Fick in källanvisningen bra. All väsentlig information. Flöt på bra och språket var korrekt. Bra jobbat grabbar!

  • Alexandra Said,

   februari 2, 2012@ 12:41      

   Nästan allting lät bra! Där är bra flyt i texten, fullständig källhänvisning, referatmarkörer o.s.v. Det enda jag tyckte blev bara halv bra skulle vara den sista meningen som blev väldigt plötslig och jag har svårt att få den att hänga ihop med resten på ett bra sätt. Kanske skriva något innan om att där var kritik mot programmet eller något.
   Annars var det väldigt bra! 🙂
   // Alexandra

 7. Viktor och Elin Said,

  januari 24, 2012@ 01:53      

  Referat
  Henrik Samuelsson/ TT skriver i Helsingborgs Dagblad 30.10.2004 att ’’Såpamardröm blir verklighet i Tyskland’’. BB forever är ett nytt projekt som Rainer Laux och ett tyskt tv-bolag har startat. Projektet äger rum i en nybyggd ’’big brother’’ stad utanför Hamburg. Platsen förvandlas till en inhängd stad med direktsändande tv-kameror. Tanken är att man ska kunna leva där hela livet, utbilda sig och skaffa familj. Projektet får stark kritik och enligt mediepsykologen Jo Groebel riskerar deltagarna att inte klara av att återgå till den vanliga vardagen.
  Viktor & Elin SPE10

  • Andreas, Rasmus, Alexander Said,

   februari 2, 2012@ 11:33      

   Bra innehåll och sammanhängande text. Bara två små fel då ni glömt parentesen runt datumet och det heter inte inhängd, utan inhägnad.

  • Rebecka, Julia, Bernis Said,

   februari 2, 2012@ 12:14      

   Stavfel: inhängnad istället för inhängd. Övrig stavning bra. Källhänvisning- ok! Den var lite hackig att läsa, inte något riktigt flyt. Referat markering var med.

 8. cwaste Said,

  januari 25, 2012@ 08:38      

  Big Brother-stad byggs utanför Hamburg

  Ett tyskt tv-bolag har beslutat att sätta upp en Big Brother-stad utanför Hamburg, skriver Henrik Samuelsson i artikeln ”Såpamardröm blir verklighet i Tyskland”, publicerad i Helsingborgs Dagblad den 30 oktober 2004. Big Brother-staden ska vara inhägnad och ha över 100 ständigt sändande tv-kameror, men i övrigt ska den likna en vanlig stad med torg, kyrka och rekreationsområde. Samuelsson berättar att tv-producenten tänker sig att deltagarna ska kunna tillbringa hela sina liv i hans såpavärld och att de ska få möjlighet att studera eller lära sig ett yrke och skaffa barn. Det filmade materialet ska sändas på Internet dygnet runt och höjdpunkterna ska visas varje kväll på tv.

  Generella tips (som ni redan verkar ha bra koll på, fint!):

  Glöm inte att du måste ha med en fullständig källhänvisning, t ex: skriver Henrik Samuelsson i artikeln ”Såpamardröm blir verklighet i Tyskland”, publicerad i Helsingborgs Dagblad den 30 oktober 2004.

  Försök att också få med minst en källmarkering, t ex: Samuelsson berättar.

  Tänk på att inte stycka upp din text i en massa småstycken. Det som handlar om samma sak ska stå ihop. Ta alltså inte ny rad efter varje punkt.

  Citera inte utan referera istället. Skriv alltså något i stil med ”Samuelsson berättar att tv-producenten tänker sig att deltagarna ska kunna tillbringa hela sina liv i hans såpavärld” istället för ”Vi hoppas att par blir gravida, berättade Rainer Laux som är producent för projektet.”

 9. Paula L Said,

  februari 2, 2012@ 10:15      

  I mars ska Big Brother-staden utanför Hamburg byggas om till en liten isolerad stad. Deltagarna ska bo här på obestämd tid med över hundra direktsändande kameror. De ska slängas ut från serien då och då, men inget hindrar dem att bo där i årtionden eller hela sina liv säger producenten Ranier Lux. De får lämna ”tv-bubblan” när de vill. Showen direktsänds på internet och höjdpunkter sänds på TV. Mediepsykologen Jo Groebel påstår att det är mentalt farligt och människorna inte kan återvända till vanliga världen. Frågan om barnen som föds i BB forever, som projektet kallas, är oklar. Det här skriver Henrik Samuelssoni artikel till Helsingborgs Dagblad 2004.

  • Viktor och Elin Said,

   februari 2, 2012@ 11:29      

   Vi tycker att texten är bra och lätt att förstå. du har även använt dina egna ord bra. men meningen ”frågan om barnen som föds i BB forever” tycker vi att du kunde skrivit: frågan om vad som händer med barnen som föds i BB forever eller något i den stilen. en annan sak som vi märkte var att du skulle skrivit ut hela datumet när texten är skriven och istället för att bara skriva 2004 och kanske även försökt att väva in källhänvisningen i texten.

   • Paula L Said,

    februari 2, 2012@ 12:29      

    Bra att ni skriver exempel så jag får idéer hur jag ska kunna uttrycka mig. Tack!

  • Andreas, Rasmus, Alexander Said,

   februari 2, 2012@ 12:24      

   Bra text där du fått med den viktigaste informationen. Vi tycker att meningen med barnen som föds i BB forever är lite oklar, vi tycker att meningen skulle varit tex. Hur kommer uppväxten bli för barnen i tv serien. Ser också att du har glömt att skriva vad artikeln heter. Texten är inte kopierad utan egen komponerad vilket vi tycker är bra.

   • Paula L Said,

    februari 2, 2012@ 12:30      

    Tack! Ska tänka på det i fortsättningen.

 10. Julia B Said,

  februari 2, 2012@ 11:20      

  I mars ska ombyggnaden av Big Brother-staden utanför Hamburg vara klar, skriver Henrik Samuelsson i sin artikel ”Såpamardröm blir verklighet i Tyskland”, Helsingborgs Dagblad den 30 oktober 2004. Det ska förvandlas till en egen liten isolerad stad. Deltagarna ska bo här på obestämd tid med över hundra direktsändande tv-kameror. I den här dokusåpan ska de arbeta, skaffa familj och leva sina liv som vanligt. Projektet heter BB forever och i början ska såpan direktsändas på internet.

  Enhetschefen Rainer Laux hoppas på att flera par kommer att bli gravida. De som främst får möjligheten till att vara med här är arbetslösa. De får själva välja under tiden om de vill stanna eller åka tillbaka till verkligheten.

  • Paula L Said,

   februari 2, 2012@ 12:16      

   Bra att du hade med fullständig källhänvisning.
   Du använde dig av referatmarkör som ger bra flyt i texten och inte så stelt.
   Du skriver texten med bra flyt, det känns inte som att du bara kopierat och klistrat ihop.
   Du skriver korrekt, men tycker nog att första meningen är lite lång. Hade varit bättre om du delat in den i två meningar. Du gjorde ett nytt stycke efter att du skrev att det skulle sändas på internet, och skrev om Rainer Lauxs förhoppningar. Det tycker jag känns rätt, men nästa mening har inte mycket anknytning till förhoppningar om graviditet. Förutom just den meningen tyckte jag du hade en bra röd tråd!

   • Julia B Said,

    februari 2, 2012@ 12:32      

    Eftersom källhänvisningen är med i den meningen så blir den lång.

 11. Viktor och Elin Said,

  februari 2, 2012@ 12:15      

  texten var bra och du fick med det viktigaste. men vi tycker att de sista stycket var lite likt originaltexten.

 12. Julia B Said,

  februari 2, 2012@ 12:34      

  Jag ska tänka på det, tack!


RSS feed for comments on this post

Hoppa till verktygsfältet