Att skriva referat -vad ska man tänka på?

Att tänka på när du skriver referat

Detta ska vara din målsättning när du skriver ett referat:

 • Ett referat är en sammanfattning av det viktigaste i en text. Du får alltså inte lägga till nytt material och/eller tankar och idéer, utan allt måste redan finnas i ursprungstexten (eller filmen eller vad det är som du ska referera).
 • Den refererade texten ska beskrivas på ett rättvisande sätt. Ev citat ska vara korrekta (och ha källhänvisning). Du ska vara noggrann. Det får inte smyga sig in några fel eller missuppfattningar och du får inte ta ställning för eller emot det som du beskriver. Referatet ska alltså vara objektivt skrivet, sakligt och opartiskt.
 • Det ska finnas en tydlig och korrekt källhänvisning. De som vill läsa ursprungstexten (eller se filmen) måste kunna hitta den med hjälp av den information som du ger (i din källhänvisning).
 • Det ska finnas referatmarkeringar.
 • Referatet ska vara anpassat till föreskriven längd.
 • Referatet ska vara skrivet med dina egna ord. Det får alltså inte finnas med några lånade (stulna) formuleringar från den refererade texten.

Som vanligt ska du även tänka på tydlighet och struktur:

 • Texten ska vara lätt att förstå för de tänkta mottagarna. Vad har de för förkunskaper och intressen?
 • Texten ska kunna stå för sig själv. Läsaren ska förstå den refererade textens innehåll utan att själv ha läst texten.
 • Texten ska vara sammanhängande, både på textnivå (den röda tråden ska vara tydlig) och på meningsnivå (meningarna ska hänga ihop).
 • Texten ska ha en klar tankegång och disposition. Dispositionen markeras bl a genom styckeindelningen.
 • Texten ska ha en tydlig inledning och avslutning. Detta gäller särskilt lite längre referat.

Språk och stil:

 • Språket ska vara korrekt. Du ska följa praxis och vedertagna regler för skriftspråket.
 • Språket ska vara varierat och tydligt.
 • Stilen ska vara anpassad till skrivsituationen. Anpassa dig efter vilka som ska läsa din text. Vilka förkunskaper och intressen har de?

Wow, det var en del att sträva efter …

Lycka till!

Länktips:

”Referat” i Wikipedia

”Referat” i NE.se

Bra instruktioner för referatskrivning hittas även på hemsidan till Jyväskyläs universitet i Finland: https://kielikeskus.jyu.fi/opetus/ruotsi/itseopiskelu-sjalvstudier/referat

11 Comments

 1. Sanna Said,

  januari 19, 2012@ 08:37      

  Uppgift 5

  I boken Egypten-en gåva från Nilen berättar Kurt Johansson om livet kring floden. På kartan ser man att Nildalen omges av öknar. Gränsen mellan öknen och den flodbevattnade grönskan är så knivskarp att ”man bokstavligt talat kan stå med ena foten på grönskande åker, med den andra i död öken”. Den årliga högvattensperioden lämnar kvar näringsrikt slam. Slammet tillsammans med jord som blåser in, är en grundförutsättning till växtlighet

 2. Oscar Said,

  januari 19, 2012@ 08:51      

  Nildalen omsluts av öken. Skiljelinjen mellan öken och grönområdet är så tydlig attt man kan stå med ena foten på en grönskande äng och den andra i varm sand. En period per år är det flod. När det blir ebb lämnar vattnet kvar ett näringsrikt slam, det är detta slam, tillsammans med jord, som är en förutsättning för växtligheten.

  Detta hävdar Kurt Johansson i sin bok ”Egypten – en gåva från Nilen” (2002)

 3. Alexandra Said,

  januari 19, 2012@ 08:56      

  Uppgift 5..

  I boken Egypten – en gåva från Nilen (2002) berättar Kurt Johansson att runt om Nildalen finns en tydlig gräns mellan växtlighet och öken. Han hävdar att den gränsen är så distinkt att du kan stå med en fot i vardera del. Denna gräns ska ha uppkommit av slammet som lämnas kvar efter högvattenperioden som är viktig för att det ska kunna växa något i området.

  Källa: Johansson, Kurt (2002). Egypten – en gåva från Nilen.

 4. Alexander Said,

  januari 19, 2012@ 09:00      

  Runt om Nildalen finns det bara öken. Det är en väldigt tydlig gräns mellan området som bevattnas av floden och öknarna. Den är så tydlig att man kan ha en fot i grönskan och en i död öken.
  Varje år när högvattnet drar sig tillbaka lämnas det kvar ett slam som är näringsrikt. Det slammet blandas med inblåst jord och den blandningen är förutsättningen för att växtligen kan överleva, hävdar Kurt Johansson i sin bok Egypten – En gåva från Nilen från 2002.
  Källa: Johansson, Kurt (2002), Egypten – En gåva från Nilen.

 5. Lotta Said,

  januari 19, 2012@ 09:01      

  Uppgift 5

  I boken Egypten – en gåva från Nilen menar Kurt Johansson att Nildalen omges av öknar. Det är en fin gräns mellan öknarna och det gröna, flodbevattnade området. En gång om året är det högvatten. När vattnet sjunker igen så bildas det ett slam som tillsammans med jord är viktigt för växtligheten, hävdar Johansson.
  Källa: Johansson, Kurt (2002), Egypten – en gåva från Nilen.

 6. elin,rebecka,sara,viktor Said,

  januari 19, 2012@ 09:03      

  Kartan över Nildalen visar omgivande öknar som inte är odlingsbara berättar Kurt Johansson som skrivit boken Egypten-en gåva från Nilen(2002). Det finns en väldigt skarp gräns mellan den grönskande åkermarken och den livlösa öknen. Enligt Kurt Johansson kan man stå med ena foten på en grönskande åker och andra i en död öken. Under regnperioderna bildas ett sorts slam, som är livsviktig för grönskans chans att överleva.

 7. Oscar Said,

  januari 19, 2012@ 09:04      

  Nildalen omsluts av öken. Skiljelinjen mellan öken och grönområdet är så tydlig attt man kan stå med ena foten på en grönskande äng och den andra i varm sand. En period per år är det flod. När det blir ebb lämnar vattnet kvar ett näringsrikt slam, det är detta slam, tillsammans med jord, som är en förutsättning för växtligheten. Detta hävdar Kurt Johansson i sin bok ”Egypten – en gåva från Nilen” (2002)

 8. simon Said,

  januari 19, 2012@ 09:08      

  Kurt Johansson om Nildalen i sin bok Egypten-en gåva från Nilen från 2002:

  Nildalen omringas av öknar. Linjen mellan öken och grönskande område är så tvär, att man kan snudda vid varje sida då man står bredbent. En gång om året är det flod. När det blir ebb stannar livsnödvändigt slam kvar. Det och jord behöver växterna för att överleva, skriver Johansson.

 9. Rasmus, Andreas Said,

  januari 19, 2012@ 09:09      

  Uppgift 5

  Området runt Nildalen består av öken. Mellan öknarna och området som floden förser med vatten finns en så tydlig gräns, att man står med ena foten i öken och med den andra på åker.
  Varje år infinner sig högvattnet som lämnar kvar ett näringsrikt slam. Kurt Johansson förklarar i sin bok Egypten – en gåva från Nilen(2002) att detta slam- tillsammans med jord är en av förutsättningarna för en fortsatt god växtlighet.

 10. Julia Said,

  januari 19, 2012@ 09:16      

  I Kurt Johanssons bok Egypten – en gåva från Nilen (2002) förklarar han att Nildalen omges på båda sidor av öknar. Gränsen mellan öknarna är så skarp, att man med ena foten kan stå på grönskande åker, med den andra i död öken. Han berättar också att det råder högvatten varje år. Detta lämnar kvar ett näringsrikt slam. Detta plus jord är grundförutsättning för växtligeheten.

 11. cwaste Said,

  januari 19, 2012@ 09:42      

  I boken Egypten – en gåva från Nilen (2002) skriver Kurt Johansson om den tydliga gränsen mellan den bördiga Nildalen och de omgivande öknarna i Egypten. Johansson hävdar att dalen kan grönska tack vare att högvattnet för med sig näringsrikt slam.


RSS feed for comments on this post

Hoppa till verktygsfältet